Bekakak: Béda antara owahan

804 bèt wis ditambahake ,  9 taun kepungkur
(←Mbatalaké revisi 600557 déning 110.76.149.154 (Dhiskusi))
 
==Sajarah==
Wontenipun upacaraUpacara saparanSaparan utawi bekakak menika wotenwonten gandhèng cènèngipun kaliyan sajarah wonten ing [[Kraton]] [[Ngayogjakarta Hadiningrat]] rikala Raja HBHamengkubuwana I. Nalika wekdal semanten Kraton Ngayogjakarta nggadahi abdi dalem Ki wirosuto, Ki Wirojombo Ki Wirodono,ingkang piyantun menika mujudaken abdi dalem kinasih.
Nalika semanten wonten désa ingkang dipunsebat Désa Ambarketawang. Miturut cariyos sajarah Désa Ambarketawang menika wonten gegayutanipun kaliyan jumenengipun Kadhaton Ngayogjakarta Hadiningrat. Kirang langkung warsa 1775 wonten ing salah satunggaling désa caket kaliyan Ardi Gamping, wonten pasanggrahan ingkang dipunbangun dening Pangéran Mangkubumi. Pangéran Mangkubumi inggih menika Sri Sultan Hamengkubuwana I. Ananging, Sri Sultan namung setunggal warsa ing Pasanggrahan Ambarketawang. Nalika sri Sultan nilar pasanggrahan, Kyai Wirasuta boten purun tumut Sri Sultan. Lajeng Kyai Wirasuta sarta kulawarga kèndel wonten ing guwa Ardi Gamping menika.
 
Sawijining dinten Sukra Kasih wonten bebendu ingkang dipuntandang Kyai Wirasuta. Guwa ingkang dipunkèndeli Kyai Wirasuta ambruk. Kyai Wirasuta sarta kulawarga pejah sadaya.
Para abdi menika sedaya mapan wonten ing [[Pasanggrahan]] Ambarketawang,ananging Ki Wirosuto mboten purun wonten ing Pasanggrahan, piyambakipun saha brayatipun mapan wonten saklebetipun [[Guwa]] wonten ing [[Gunung Gamping]].
Sri Sultan lajeng paring dhawuh dhateng para abdi supados enggal madosi jenasahipun Kyai Wirasuta. Ananging boten angsal kasil menapa-menapa.
Sri Sultan paring dhawuh malih dhateng para abdi supados ngawontenaken upacara kangge ngèmuti Kyai Wirasuta, abdi ingkang kinasih. Upacara menika dipunleksanakaken saben wulan Sapar kaping 10-20.
 
{{stub}}