Srikandhi: Béda antara owahan

117 bèt wis ditambahake ,  8 taun kepungkur
tanpa ringkesan besutan
c (typo sithik)
 
==Lairé Srikandhi==
Dewi Srikandhi iku dumadi saka geni kang dipuja dening [[Prabu Drupada]].<ref name="buku2"> Subardi. 2000. ''Mutyara Rinonce Budi pekerti ing Pewayangan''. Jakarta </ref> drupada tumindak mangkono kanggo golèk cara males wirang marang [[Bambang Kumbayana]] (Pandita Durna). <ref name="buku2"/> Prabu Drupada tau diwirang - wirangaké déning para muride Durna yaiku Kurawa.<ref name="buku2"/> Prabu Drupada dilarak – larak kaya wong sudra. <ref name="buku2"/> Durna tumindak mangkono kanggo males lara atiné nalika dipulasara Gandamana (patihe Drupada) jalaran nalika semana Durna anggone matur marang prabu Drupada amung njangkar (ora basa). <ref name="buku2"/> Gandamana nesu lan Bambang Kumbayana|[[Bambang Kumbayana]] dipala nganti rusak awaké. <ref name="buku2"/> Amarga lara atine, Prabu Drupada muja geni. <ref name="buku2"/> Saka tengahé geni katon bayi loro, lanang lan wadon. <ref name="buku2"/> Banjur bayi mau pinaringan asma Srikandhi lan [[Arya Dresthajumena]].<ref name="buku2"/> Sakliyane iku Srikandhi uga duwe sedulur wadon asma [[Dewi Drupadi]], kang ora liya garwane Puntadewa. <ref name="buku2"/> Yen ing carita wayang, Srikandhi digambaraké minangka prajurit wanita sing peng – pengan. <ref name="internet1"/> Nalika isih enom dheweke merguru manah marang Raden Arjuna|[[Raden Arjuna]].<ref name="buku1"/> Banjur dheweke dipek bojo dening Raden [[Arjuna]].<ref name="buku1"/>
 
Dèwi Srikandhi tau dilamar dening [[Prabu Jungku Mardea]] saka negara [[Parangkubarja]].<ref name="internet1"/> [[Drupada|Prabu Drupada]], bapake Srikadhi seneng karo lamarane Jungku Mardea, nanging Srikandhi ora seneng. Banjur dhèwèké madul marang Arjuna.<ref name="internet1"/> Arjuna mbela Srikandhi, banjur Srikandhi dhaup karo Arjuna.<ref name="internet1"/>
 
==Patemon Klawan Arjuna==
Prabu Drupada nganakaké sayembara kanggo ngrebutaké [[Drupadi|Dèwi Drupadi]]. <ref name="buku3"> [Kresna, Ardian.2011.Panah Srikandhi. Yogyakarta: DIVA Press] </ref> Sapa sira sing bisa nglawan [[Patih Gandamana]] bakal dadi bojoné Dèwi Drupadi. <ref name="buku3"/>Ing sawijining dina [[Werkudara]] maju tandhing klawan Patih Gandamala|[[Patih Gandamala]] dikancani dening Arjuna.<ref name="buku3"/> Sanadyan Werkudara kang maju tandhing, ananging Dèwi Drupadi mau digarwa dening [[Puntadewa]]. <ref name="buku3"/>
Katon semburat abang ning pipiné Srikandhi nalika satriya gantheng saka [[Astinapura]] iku katon ngematke polah tingkahé Srikandhi sinambi mèsem. <ref name="buku3"/>
Ésuké Puntadewa karo adhi – adhiné lan ibuné, [[Kunthi|Dèwi Kunthi]] mara manèh ing Negara [[Pancalaretna]] kanggo nglamar Dèwi Drupadi. Nalika iku Dèwi Srikandhi golèk cara kanggo cedhak karo Arjuna.<ref name="buku3"/> Pungkasané Srikandhi meguru manah marang Arjuna. Malah sabanjuré Srikandhi digarwa déning Radèn Arjuna. Srikandhi Suwita ing Pandhawa. <ref name="buku2"/>
==Senopati Perang Wanita==
Srikandhi iku prajurit wanodya kang cukat, trengginas, omongane ladak, kumresek, nanging ngantasi karya, jujur, setya marang garwa, tata kramane genep. <ref name="buku2"/> Polahe Srikandhi ora beda kaya satriya perang. <ref name="buku4"> [Marsono, Hendrosaputro, Waridi. 1999. Ensiklopedi Bahasa Jawa. Yogyakarta: Lembaga Studi Jawa] </ref> Kajaba iku Srikandhi pinter perang lan olah panah. <ref name="buku4"/> Dadi ora kleru yen para Pandawa ngangkat Srikandhi dadi Senopati perang ndampingi Arjuna nalika perang Bharatayuda ing lapangan Kurusetra. <ref name="buku3"/>
Ing perang [[Bharatayudha]], Dewi Srikandhi diutus dadi senapati perange Pandawa, nggenteni [[Resi Seta]], satriya saka Wirata kang seda nalika perang tandhing lawan Resi [[Bisma]], senapati saka [[Kurawa]].Bhisma kaget nalika wewayangan Dewi Amba|[[Dewi Amba]] nyawiji ing ragane Srikandhi.<ref name="buku2"/> Mesthi wae Srikandhi dudu tandhingane. <ref name="buku2"/> Srikandhi mulat sigra nyekel panah Pasopati|''pasopati''. <ref name="buku2"/> Panah diloloske, banjur disaut dening Dewi Amba ditamakake ing jajane Bhisma. <ref name="buku2"/> Getih muncrat, nyawa pegat. <ref name="buku2"/>
<ref name="internet1"/> Kadadean iku padha karo kutukane [[Amba|Dewi Amba]], putri Prabu [[Darmahambara]], raja negara Giyantipura|[[Giyantipura]], kang mati dening Resi Bisma|[[Resi Bisma]].<ref name="internet1">{{id}}[http://ki-demang.com/gambar_wayang/index.php?option=com_content&task=view&id=1062&Itemid=1071 Dewi Srikandhi], situs wèb ki-demang.com (diakses tanggal 5 Maret 2011).</ref>
 
== Cathetan Suku ==