JV06Nofi Andari

Gabung 8 Mèi 2012
88 bèt wis ditambahake ,  9 taun kepungkur
tanpa ringkesan besutan
 
 
Nderek nepangaken nama kula Nofi Andari saking kelas G-2010 Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa), Fakultas Bahasa dan Seni, [[Universitas Negeri Yogyakarta]].
 
Kula menika mahasiswi saking Yogyakarta mliginipun saking Kabupaten Gunungkidul [[http://http://jv.wikipedia.org/wiki/Gunungkidul]].
Kula remen nyerat. Nyerat punapa kemawon ingkang dados raosing manah kula. Awit saking menika kula purun nderek kompetisi ingkang dipunwontenaken dening [[Wikipedia]].
 
Kula sampun gladhen nyerat kanthi nyerat wonten ing blog. Ananging dereng kathah saha taksih kathah ingkang perlu dipunsinau malih. Mugi-mugi kula saged paring peranan ingkang sae wonten kompetisi menika.
maturnuwun
 
 
Maturnuwun
 
Wassalamualaikum Wr. Wb
[[Kategori:Panganggo peserta pelatihan kompetisi Papat Limpad 2012 saka Universitas Negeri Yogyakarta]]
2.549

besutan