Gathotkaca: Béda antara owahan

13 bèt wis ditambahake ,  13 taun kepungkur
Ing Perang baratayuda gathotkaca gugur merga kena panah Kuntha wijayadanu kagungane Adipati Karna. Panah kang dilepasake kuwi jan-jane ora tekan merga Gathotkaca abure wis ana sadhuwure mega sam pitu, ning banjur dicandak lan disurung dening yitmane Ditya Kala Bendana, pamane Gathotkaca kang wis tiwas merga ditempiling dening ponakane iku, saengga Gathotkaca gugur ana madyaning paprangan. Kuwandhane Gathotkaca kumleyang saka gegana nibani kretane Adipati Karna nganthi ajur sewalang-walang. Peranganing Baratayuda, Gathotkaca Gugur sumbaga wiratama, karan lakon "Suluhan" amarga dumadine ing wayah bengi.
Garwane Raden Gathotkaca iku ana telu, yakuwi : Dewi Pregiwa, putrine Raden Arjuna kang banjur peputra Raden Sasikirana, Dewi Suryawati, peputra Raden Suryakaca, lan Dewi Sumpaniwati kang peputra Raden Jayasumpena.
Dasanamane Gathotkaca iku miturut padhalangan :Kacanegara, Jabang Tetuka, Purubaya, Arimbiatmaja, Kancingjaya, Krincingwesi, Guritna, Guruputra, lan Suryanaradha.
Nalika
 
Naraguna anonim