Gathotkaca: Béda antara owahan

387 bèt wis ditambahake ,  12 taun kepungkur
==Paman lan Aji-Ajine==
Gathotkaca kondhang sektine. Aji-ajine:
#Narantaka = daya khasiate yen ditamakake gunung bisa jugruk lan segara bisa asan. Jalma manungsa kang ketaman aji Narantaka bisa ajur-mumur kuwandhane tan-kena kinukup.
#Narantaka = bisa mabur. Aji-aji kanggo amarga yen mateni mungsuh, Gathotkaca seneng mlintir gulune nganti tugel. Aji-aji iki entuk seka [[Seta]]. Amarga bisa mabur iki, Gathotkaca kejibahan njaga Amarta seka langit. Iki dadi pralambang ing kaprajuritan, amarga sedulur liyane, [[Antareja]] lan [[Antasena]] kejibahan njaga dharatan lan laut.
Aji-aji Esmu Gunting kang daya kasektene yen mateni mungsuh, Gathotkaca kanthi cara mancat pundhak lan nguntir gulune mungsuh nganti tugel.
#Siyung Brajadenta. [[Brajadenta]] asline pamane dhewe, nanging banjur manuksma mlebu ing siyunge Gathotkaca.
Kotang utawa Klambi Antrakusuma daya kasektene: Gathotkaca bisa bisa mabur utawa ngambah gegana kanthi rikat banget.Mula Gathotkaca uga banjur kajibah njaga katentraman negara Ngamarta saka dirgantara (yen jaman saiki Gathotkaca kuwi kadidene Angkatan Udara). Iki uga dadi pralambang ing kaprajuritan, amarga sedulur liyane, [[Antareja]] lan [[Antasena]] kejibahan njaga dharatan lan laut.
#Brajalamatan. [[Brajalamatan]] uga jenenge pamane. Nalika palastra, Brajalamatan manuksma ing tangan kiwa Gathotkaca.
#BrajamustiAji Brajadenta. [[BrajamustiBrajadenta]] iku ugaasline pamane. Nalikadhewe, palastrananging manjingbanjur manuksma mlebu ing epek-epeke tangan tengenesisih tengen Gathotkaca.
#Aji Brajalamatan. [[Brajalamatan]] uga jenenge pamane. Nalika palastra, Brajalamatan manuksma ing tangan kiwa Gathotkaca.
#Brajawikalpa. Kaya aji-aji liyane, [[Brajawikalpa]] kuwi seka pamane dhewe kang manjing dadi rajah ing geger.
Aji Brajamusti. [[Brajamusti]] iku uga pamane. Nalika palastra manjing ing tangan tengene.
#Aji Brajawikalpa. Kaya aji-aji liyane, [[Brajawikalpa]] kuwi seka pamane dhewe kang manjing dadi rajah ing geger.
 
Para pamane kang dadi aji-ajine, maune mbrontak ing Pringgondani nanging bisa ditumpes dening Gathotkaca. Ana salah sijining pamane kang mbela gathotkaca, yaiku [[Kalabendana]]. Nanging Kalabendana iku jujur, lan sawijining dina dipateni dening Gathotkaca amarga ngomong sanyatane ngenani Abimanyu. Crita iki ana ing lakon ''Gathotkaca Sraya.''
Naraguna anonim