Duryodana: Béda antara owahan

2.526 bèt wis ditambahake ,  13 taun kepungkur
tanpa ringkesan besutan
|}
 
'''Duryodana''' utawa '''Duryudana''' iku ratu ing Ngastina (Hastina) Ing layang Mahabharata disebut Droyudhana. Dasanamane miturut padhalangan: Suyudana, Jakapitana,Jayapitana, Kurupati, Gendharisuta, Dhasthaputra, Tri Mamangsah. Duryudana iku putrane Prabu Dhestharastra lan Dewi Gendhari sing tuwa dhéwé. Nalika lair ora salumrahe bayi, nanging wujud tengkelan daging, kaya tugelan daging kebo. Daging mau polah kroncalan. Dening Dewi Gendari daging ditendhang sakayange, satemah sigar dadi loro. Dewi Gendari saya duka. Sigarane daging sing sijine diidhak-idhak, satemah ajur dadi pirang-pirang, pating kruget kaya singgat. Daging mau banjur ditutupi godhong lumbu. Daging sing gedhe dhewe dadi bayi loro, Durydana lan Dursasana. Dene daging sing cilik-cilik dadi adhi-adhine kang banjur karan Sata Kurawa. Tembung Sata tegese satus (senadyan cacahe 101), dene Kurawa kuwi mengku teges darah Kuru.
'''Duryodana''' utawa '''Duryudana''' iku sang Korawa sing utama lan tuwa dhéwé. Watake jujur nanging amarga goblog dadi gampang diapusi lan diojok-ojoki. Raja Astina iki seneng maremke atine dhewe, urip mubra-mubru ora gelem rekasa. [[Sangkuni]] tansah bisa gawe Duryudana nglawan [[Pandhawa]]. Sangkuni uga kang mbujuk Duryudana ben bisa menang main dhadhu karo [[Yudhistira]] lan kraton Astina pindhah tangan menyang Korawa.
Duryudana sa adhi-adhine kuwi watake angkara murka, srei, jail-methakil, jalaran tansah diapusi lan diojok-ojoki dening bapa pamane, Patih Harya Sengkuni (Sakuni. Bedha karo Prabu Dasamuka, nata ing Ngalengka kae, senajan padha-padha watake angkara murka, nanging yen Dasamuka kabeh tumindhake sing angkara murka iku tukul seka prentule atine dhewe. Dene yen Duryudana anggone nduweni watak angkara murka merga disetir dening Patih Sengkuni. Mula Duryudana iya banjur tansah mungsuhi marang para Pandhawa.
 
==Putra lan garwa==
Garwa prameswarine Prabu Duryudana sesilih Dewi Banowati, putrine Prabu Salya ing Mandaraka. Duryudana bisa dadi bojone [[Dewi Banowati]] kang sulistya ing warna iku amarga saka pitulungane Permadi (Arjuna).Satemene Banowati ora nduweni rasa tresna marang Duryudana, jalaran Banowati wis luwih dhisik sesambungan tresna marang Permadi. Nanging gegandhengan Banowati wedhi karo dhawuhe ingkang rama, Prabu Salya, mula iya banjur manut wae nalika didhaupake karo Duryudana. Nalika arep dhaup Banowati njaluk bebana sing maesi pinanganten putri kudhu satria bagus tanpa cacat kang ora liya sing dikarepake iya Permadi kuwi. Prabu Duryudana iya banjur utasan marang Patih Sengkuni ana pratapan Wukir Retawu ana ngarsane Begawan Abiyasa saperlu arep nyuwun ngampil Permadi supaya maesi temanten putri. Panembahan Abiyasa iya marengake Permadi kaboyong ana Mandaea saperlu maesi temanten putri. Mula iya ora mokal, yen Banowati kang banjur dadi garwane Prabu Duryudana iku satemen wis ora prawan maneh amarga diprawani Permadi. Saka anggone bebrayan Banowati nduweni anak loro lanang-wadhon, kang sesilih Raden Lesmana Mandrakumara iya Sarojakesuma lan Dewi Lesmanawati. Akeh sing mawastani yen anak loro iki sejatine dudu anake Duryudana, nanging ana uga kang nyebut yen ramane Leksmanawati iku Arjuna.
Duryudana bisa dadi bojone [[Dewi Banowati]] kang sulistya. Nanging, Banowati sejatine luwih tresna marang [[Arjuna]]. Banowati nglairake anak loro. Akeh sing mawastani yen anak loro iki sejatine dudu anake Duryudana, ana uga kang nyebut yen ramane Leksmanawati iku Arjuna.
*[[Leksmana Mandrakumara]]
*[[Leksmanawati]] (ana uga kang nyebut yen mung siji thok, dadi Leskmanawati ora katut).
 
==Dasanama==
*Detaputra = putra [[Drestarastra]]
*Gendarisuta = anak [[Dewi Gendari]]
*Jakapitana
*Jakawitana
*Kurupati = raja keluwarga Kuru/[[Korawa]]
*Suyudana
*Druyudana (ing Mahabharata)
 
==Matine==
Ing Bharatayudha, Duryudana dadi senopati Korawa kang pungkasan. mungsuh karo Werkudara [[Bima]]. Sekawit Werkudara kang ngadhepi wektu kuwi lan bola-bali meh kasoran. Pungkasane BimaWerkudara bisa ngerti yen pengapesane Duryudana ana ing pupune (wentise)kang sisih kiwa. Nalika Duryudana lena kaprayitnane, wentise digitik nganggo gadha Rujakpolo dening Werkudara saengga kuwandane Duryudana jengkelang gumebruk ing bantala. Nuli musthane dikepruk nganggo gadha lan pasuryane diungsep-ungsepake ana wadhas curi saengga wewujudane memper jrangkong. Ana kahanan sekarat, Duryudana isih kober nguman-uman marang Werkudara lan para Pandhawa liyane. Diunek-unekake kaya mengkono iku Werkudara meh wae muntab kanepsone nanging dipenggak Prabu Kresna. Wusanane Duryudana enthek dayane lan banjur mati kanthi sirahaniyaya pecahana kenasajroning paprangan Baratayuda kang pungkasan, mbarengi ambruke negara Ngastina. Mula perang iki banjur karan crita "Rubuhan Duryudana gadaGugur".
 
{{stub}}
Naraguna anonim