Duryodana: Béda antara owahan

2 bèt wis ditambahake ,  13 taun kepungkur
 
==Putra lan garwa==
Garwa prameswarine Prabu Duryudana sesilih Dewi Banowati, putrine Prabu Salya ing Mandaraka. Duryudana bisa dadi bojone [[Dewi Banowati]] kang sulistya ing warna iku amarga saka pitulungane Permadi (Arjuna).Satemene Banowati ora nduweni rasa tresna marang Duryudana, jalaran Banowati wis luwih dhisik sesambungan tresna marang Permadi. Nanging gegandhengan Banowati wedhi karo dhawuhe ingkang rama, Prabu Salya, mula iya banjur manut wae nalika didhaupake karo Duryudana. Nalika arep dhaup Banowati njaluk bebana sing maesi pinanganten putri kudhu satria bagus tanpa cacat kang ora liya sing dikarepake iya Permadi kuwi. Prabu Duryudana iya banjur utasan marang Patih Sengkuni ana pratapan Wukir Retawu ana ngarsane Begawan Abiyasa saperlu arep nyuwun ngampil Permadi supaya maesi temanten putri. Panembahan Abiyasa iya marengake Permadi kaboyong ana MandaeaMandaraka saperlu maesi temanten putri. Mula iya ora mokal, yen Banowati kang banjur dadi garwane Prabu Duryudana iku satemensatemene wis ora prawan maneh amarga diprawani Permadi. Saka anggone bebrayan Banowati nduweni anak loro lanang-wadhon, kang sesilih Raden Lesmana Mandrakumara iya Sarojakesuma lan Dewi Lesmanawati. Akeh sing mawastani yen anak loro iki sejatine dudu anake Duryudana, nanging ana uga kang nyebut yen ramane Leksmanawati iku Arjuna.
*[[Leksmana Mandrakumara]]
*[[Leksmanawati]] (ana uga kang nyebut yen mung siji thok, dadi Leskmanawati ora katut).
 
 
==Matine==
Naraguna anonim