Warna (Hindu): Béda antara owahan

39 bèt wis ditambahake ,  8 taun kepungkur
+ukara,+referensi
(+ukara,+referensi)
(+ukara,+referensi)
{{inuseuntil|28 Pebruari 2013}}
[[Gambar:Simbol Hindu.jpg|thumb|Simbol Hindu]]
{{Hindu}}
 
Wonten ing [[agama]] [[Hindu]], ukara [[Kasta]] dipunsebut kanthi '''Warna''' ([[Sanskerta]]: वर्ण; varṇa). Urat tembung "Warna" kapendhet saking basa [[Sanskerta]] "vrn" ingkang ngemu teges "milih". wonten ing ajaran [[agama]] [[Hindu]], status manungsa wonten ing masyarakat dipunpendhet saking pedamelanipun. Wonten ing konsep kasebut dipungambaraken éwadéné manungsa punika lair wonten ing kulawarga [[Sudra]] (budak) utawi [[Waisya]] (dagang), yèn piyambakipun sregep wonten ing bidang rohani saéngga dados pandhita, piyambakipun gadhah hak nyandhang status [[Brahmana]]. Saéngga, status manungsa wonten ing sajroning masyarakat punika boten saking piyambakipun lair ananging sabibaripun nglampahi pedamelan tartamtu.
 
[[Sudra]] minangka golongan para pembantu ingkang mbiyantu [[Brahmana]], [[Kshatriya]], saha [[Waisya]] supados pakaryanipun saged lumampah. Wonten ing filsafat [[Hindu]], tanpa golongan Sudra, kuwajiban tigang kasta boten saged dipunadani kanthi seimbang saha sami – sami paring kontribusi.
== Sistem kerja ==
 
== Sistem kerja ==
Caturwarna nuntu satunggaling tiyang supados nglaksanakaken kuwajibanipun kanthi sae. Golongan [[Brahmana]] dipunwajibkaken kangge nyukani pengetahuan rohani dhumateng golongan Ksatriya, Waisya, saha Sudra. Golongan [[Ksatriya]] dipunwajibkaken supados mgayomi golongan Brahmana, Waisya, saha Sudra. Golongan [[Waisya]] dipunwajibkan supados nyekapi kabetahan material golongan Brahmana, Ksatriya, saha Sudra. Dene golongan [[Sudra]] dipunwajibkan mbiyantu golongan Brahmana, Ksatriya, saha Waisya supados kuwajibanipun sedaya golongan saged dipunlaksanakaken kanthi sae.
 
Caturwarna nuntununtun satunggaling tiyang supados nglaksanakaken kuwajibanipun kanthi sae. Golongan [[Brahmana]] dipunwajibkaken kangge nyukani pengetahuan rohani dhumateng golongan Ksatriya, Waisya, saha Sudra. Golongan [[Ksatriya]] dipunwajibkaken supados mgayomi golongan Brahmana, Waisya, saha Sudra. Golongan [[Waisya]] dipunwajibkan supados nyekapi kabetahan material golongan Brahmana, Ksatriya, saha Sudra. Dene golongan [[Sudra]] dipunwajibkan mbiyantu golongan Brahmana, Ksatriya, saha Waisya supados kuwajibanipun sedaya golongan saged dipunlaksanakaken kanthi sae.
 
Sekawan golongan kasebut ([[Brahmana]], [[Ksatriya]], [[Waisya]], [[Sudra]]) sami mbiyantu saha sami nyekapi sedayanipun supados saged kacekapan kanthi sae. Wonten ing sistem Caturwarna, babagan hak boten dipunandharaken amargi hak punika dipunangsal kanthi otomatis. Hak boten dipuntampi menawi sekawan golongan boten sami mbiyantu.Sekawan golongan dipunanjuraken supados sami mbiyantu saengga saged nampi hak.Wonten ing sistem Caturwarna wonten sawijining siklus "maringi saha dipunparingi" menawi sekawan golongan sami netepi kuwajibanipun.