Wayang kulit: Béda antara owahan

207 bèt wis ditambahake ,  12 taun kepungkur
* Citraksa
* Citraksi
2. Dhudahan RaseksaPandhita (buta)lam PrepatDewa
^ Begawan Abiyasa
* Begawan Sempani/Sapwani
* Resi Wisrawa
* Begawan Wilwuk
* Nagaraja
* Anantaboga
* Badawangananala
3.Dhudahan Raseksa (buta) Prepat
* Cakil
* Bragalba
* Buta Rambut Geni
* Buta Terong
34. Dhudahan Panakawan
* Semar
* Gareng
* Togog/Catugora
* Bilung/Sarawita
* Cantrik
45. Dhudahan Keparak
* Keparak/Emban ayu kembar
* Putri Dhomas
* Ampil-ampil
* Limbuk
* Cangik
56. Dhudahan Prajurit
* Patih Udawa
* Druwajaya
* Patih Tuhayata
* Patih Saragupita
* Patih Adimanggala
* Patih Sabrangan
* Ampyak/Prampogan
* Wisata lan Wilmuka
* Demang Sarapadha/Cekruktuna
* Wadyabala Buta Pringgodani (Kalabendana, lsp)
* Wadyabala Buta Ngalengka (Anggisrana, lsp)
* Wadyabala Buta Kajiman/Bajulbarat
* Wayang Setanan
* Maneka warna wewujudan Jim
67. Dhudahan Wanara
* Anila
* Anggada
* Jembawan
* Kapi Suwida
* Kapi Pramujabahu
* Kapi Janulen
* Kapi Menda
* Kapi Cucak Rawun
* Kapi Saraba
78. Dhudahan Sato Kewan
* Gajah(Liman/Dwipangga/Matengga.)
* Banteng (Andhaka)
* Landhak
* Jaran (Kudha)
89. Dhudahan Pusaka
* Kreta Kencana
* Maneka warna gegaman (Gadha, keris, jemparing, lsp)
Naraguna anonim