Migrasi: Béda antara owahan

15 bèt wis ditambahake ,  8 taun kepungkur
 
==Migrasi Lokal/Nasional==
Migrasi lokal/nasional inggih punika pindhahing warga saking salah satunggaling papan panggénan menyang papan panggénan sanesipun ingkang tasih setunggal [[negara]]. Jinising migrasi lokal inggih punika,
* Sirkulasi
:Sirkulasi inggih punika pindhahing warga ingkang sekedhap kaliyan mboten netep, ananging ugi wonten ingkang netep utawi emah - emah sekedhap. Adhedhasar dangunipun wekdal, sirkulasi dipunperang dados 3, inggih punika:
:# Sirkulasi dintenan, inggih punika pindhahing warga saking papan panggénan setunggal menyang panggénan sanesipun ingkang dipuntindakaken saben énjing lanjeng kondur ing wanci sonten utawi dalu (tanpa nginep), kedadeyan kados mekaten dipunwastani penglaju utawi komuter.
:# Sirkulasi minggon, inggih punika pindhahing warga saking papan panggénan setunggal menyang panggénan sanesipun, konduripun setunggal minggu sepisan.
:# Sirkulasi wulanan, inggih punika pindhahing warga saking papan panggénan setunggal menyang panggénan sanesipun ingkang dipuntindakaken saben setunggal wulan sepisan.
* Urbanisasi
:Urbanisasi inggih punika pindhahing warga saking [[desa]] menyang kitha ingkang taksih setunggal [[pulo]]. Sipatipun netep, pramila cacahipun warga kitha sangsaya kathah. Padatanipun kadang warga désa tindak menyang kitha kangge pados padamelan.<ref name="internet1">{{id}}[http://www.fauzibowo.com.urbanisasi ing Jakarta](dipunundhuh tanggal 22 September 2012)</ref>
[[Gambar: urbanisasi.jpg|thumb|250px|Kadang desa kathah ingkang sami urbanisasi]]
* Ruralisasi
:Ruralisasi punika kosok balinipun urbanisasi, inggih punika pindhahing warga saking kitha menyang désa.
* Transmigrasi
:Transmigrasi inggih punika pindhahing warga saking puli ingkang kathah warganipun menyang pulo ingkang arang warganipun. Tiyang ingkang nindakaken transmigrasi dipunwastani transmigran. Adhedhasar cara numindaki, transmigrasi kapantha dados,
:# Transmigrasi umum : transmigrasi ingkang dipuntindakaken lumantar program pamaréntah. Prabea dipuntanggung pamaréntah.
:# Transmigrasi spontan : transmigrasi ingkang dipuntindakaken kanthi prabea piyambak.
:# Transmigrasi sektoral : transmigrasi ingkang prabeyanipun dipuntanggung pamaréntah dhaerah asal kaliyan pamaréntah dhaerah tujuan transmigrasi.
:# Transmigrasi bedhol desa : transmigrasi ingkang dipuntindakaken setunggal désa.
 
==Migrasi Internasional==
Migrasi internasional inggih punika pindhahing warga menyang manca negara. Migrasi internasional kalampah amargi wonten perang, bencana alam, utawi kangge pados rejeki ingkang langkung sae. Migrasi internasional dipunbentenaken dados kalih, inggih punika imigrasi kaliyan emigrasi. Imigrasi inggih punika mlebetipun warga saking manca negara menyang lebetipun negara kanthi tujuan netep. Menawi ingkang dipunwastani emigrasi inggih punika pindhahing warga saking lebetipun negara menyang manca nagara kangge tujuan netep.
4.487

besutan