Tuduhaké menu pokok

Owah-owahan

95 bèt wis ditambahake ,  6 taun kepungkur
c
-{{inuseuntil|24 Maret 2013}}, +kat, diakritik
{{inuseuntil|24 Maret 2013}}
 
[[Gambar:astronom.jpg|thumb|Tuladha satuggaling astronom]]
 
'''Astronom''' inggih punika satunggaling tiyang ingkang sinau babagan kahanan ing langit kadosta [[bulanrembulan]], [[planetplanèt]], [[lintang]] -lintang, [[nebula]] saha [[galaksi]], ugi kahanan phisikfisik, [[kimia]], lan [[evolusiévolusi]] saking saben objekobjèk kasebutkasebat, saha nyinaoni bab fenomenafénoména ingkang kadadosan wonten ing sak njawining [[atmosperatmosfèr]] [[bumi]] (kados takadosta jeblugan [[supernova]], kebakaripunkobongipun sinar gamma, lan kosmik ing sak wingkingipun [[radiasiradhiasi]]).
 
Miturut sujarahipun, [[astronomi]] inggih langkung lebet ndhudhah bab klasifikasi lan andharanipun saking fenomena féoména- fenomenafénoména ingkang kadadosan ing langit, kalebet [[astrophisikastrofisik]]. DeneDéné elmuèlmu [[astrofisika]] piyambak nyobi kanggé ngandharaken fenomenafénoména lan pabedanpabédan ingkang kadadosan kanthi ngginakaken kukum ukum- kukumukum [[fisika]].
 
Astronom profesionalprofésional inggih punika satunggaling tiyang ingakangingkang sampun gadhah tingkat pendhidhikan ingkang inggil lan padatanipun gadhah gelarsesebatan PhD wonten ing bidhang [[fisika]] utawi [[astronomi]] lan dipunsuwun kanggé nyambut damel wonten ing satunggaling lembaga panalitèn utawi [[universitasunivèrsitas]].<ref>{{Cite web|url=http://www.noao.edu/education/astfaq.html |title=Frequently Asked Questions About Becoming an Astronomer |accessdate=29 March 2009 |work= |publisher=NOAO| archiveurl= http://web.archive.org/web/20090403101540/http://www.noao.edu/education/astfaq.html| archivedate= 3 April 2009 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref> Para astronom padatanipun nelasaken wekdalipun kanggé makarya wonten ing bidhang panalitenpanalitèn, sanajan piyambakipun langkung asring gadhah tugas sanèsipun kanggekanggé mulangmucal, ndamel instrumeninstrumèn, utawi mbiyantu wonten ing operasioprasi satunggaling [[observatorium]]. DeneDéné cacahipun astronom profesionalprofésional wonten ing [[AmerikaAmérika SerikatSarékat]] ing kasunyatanipun namung wonten sekedhik. Wonten ing ''American Astronomical Society'', ingkang minangka organisasi ingkang paling wigatiwigatos saking astronom profesionalprofésional ing [[AmerikaAmérika UtaraLor|Amérika Lèr]], inggih gadhah anggota kirang langkung 7.700 anggota. Cacahipun astronom punika ugi kalebet ilmuwanèlmuwan saking bidhang sanesipun kadossanèsipun takadosta fisika, [[geologigéologi]], lan [[engineering]], ingkang panalitenipunpanalitènipun ggadhahgadhah gegayutan kaliyan bidhang astronomi.<ref>{{Cite web|url=http://aas.org/ |title=American Astronomical Society Home |accessdate=14 August 2009 |work= |publisher=AAS| archiveurl= http://web.archive.org/web/20090802044012/http://aas.org/| archivedate= 2 August 2009 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref> Déné anggota saking ''International Astronomical Union
Miturut sujarahipun, [[astronomi]] inggih langkung lebet ndhudhah bab klasifikasi lan andharanipun saking fenomena - fenomena ingkang kadadosan ing langit, kalebet [[astrophisik]]. Dene elmu astrofisika piyambak nyobi kanggé ngandharaken fenomena lan pabedan ingkang kadadosan kanthi ngginakaken kukum - kukum [[fisika]].
piyambak wonten kirang langkung 10.145 anggota saking 70 negara ingkang beda bènten- bedabènten ingkang kalebet sesarengan kanggekanggé nelitinliti astronomi ing tingkat PhD lan saking njawi.<ref>{{Cite web|url=http://www.iau.org/about/ |title=About IAU |accessdate=14 August 2009 |work= |publisher=IAU}}</ref>
Astronom profesional inggih punika satunggaling tiyang ingakang sampun gadhah tingkat pendhidhikan ingkang inggil lan padatanipun gadhah gelar PhD wonten ing bidhang fisika utawi [[astronomi]] lan dipunsuwun kanggé nyambut damel wonten ing satunggaling lembaga panalitèn utawi [[universitas]].<ref>{{Cite web|url=http://www.noao.edu/education/astfaq.html |title=Frequently Asked Questions About Becoming an Astronomer |accessdate=29 March 2009 |work= |publisher=NOAO| archiveurl= http://web.archive.org/web/20090403101540/http://www.noao.edu/education/astfaq.html| archivedate= 3 April 2009 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref> Para astronom padatanipun nelasaken wekdalipun kanggé makarya wonten ing bidhang panaliten, sanajan piyambakipun langkung asring gadhah tugas sanèsipun kangge mulang, ndamel instrumen, utawi mbiyantu wonten ing operasi satunggaling [[observatorium]]. Dene cacahipun astronom profesional wonten ing [[Amerika Serikat]] ing kasunyatanipun namung wonten sekedhik. Wonten ing ''American Astronomical Society'', ingkang minangka organisasi ingkang paling wigati saking astronom profesional ing [[Amerika Utara]], inggih gadhah anggota kirang langkung 7.700 anggota. Cacahipun astronom punika ugi kalebet ilmuwan saking bidhang sanesipun kados ta fisika, [[geologi]], lan [[engineering]], ingkang panalitenipun ggadhah gegayutan kaliyan bidhang astronomi.<ref>{{Cite web|url=http://aas.org/ |title=American Astronomical Society Home |accessdate=14 August 2009 |work= |publisher=AAS| archiveurl= http://web.archive.org/web/20090802044012/http://aas.org/| archivedate= 2 August 2009 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref> Déné anggota saking ''International Astronomical Union
piyambak wonten kirang langkung 10.145 anggota saking 70 negara ingkang beda - beda ingkang kalebet sesarengan kangge neliti astronomi ing tingkat PhD lan saking njawi.<ref>{{Cite web|url=http://www.iau.org/about/ |title=About IAU |accessdate=14 August 2009 |work= |publisher=IAU}}</ref>
 
==Astronom ModhernModhèrn==
BédaBènten kaliyan pandhanganpaningalan klasik saking astronom ingkang sampun sepuh ingkang anggènipun makarya sampun mestimesthi ningali bendabendha-bendha benda [[langit]] kanthi ngginakaken [[teleskop]], kanthi ngliwati jam - [[jam]] dalu ingkang peteng kanggekanggé ningali objekobjèk ing langit, denedéné astronpm profesionalprofésional ingkang sampun modhernmodhèrn arang ngginakaken [[lensa]] [[mripat]] ingkang langkung ageng saking teleskop. Cara punika boten dipuntindakaken amargi padatanipun para astronom profesionalprofésional modhernmodhèrn punika langkung asring ngginakaken ''charge coupled device'', inggih punika satunggaling [[kamera]] kanggekanggé ngrekam dhaerahdhaérah objekobjèk, dawanipunpanjangipun objekobjèk, lan lebetipun objekobjèk, saenggasaéngga gambar ingkang dipunasilaken saged langkung sensitipsènsitip kanggekanggé dipundamel amargi cahyanipun[[cahya]]nipun saged dipuntambah terusteras saking wekdal setunggal tumuju wekdal sanesipunsanèsipun. SaderengipunSadèrèngipun wonten CCD, pelat [[fotografi]] inggih punika minangka salah satunggaling metodemétodhe ummum kanggekanggé ngamati objek objèk- objekobjèk langit kasebat. Astronom modhernmodhèrn namung nelasaken wekdal ingkang langkung sekedhik kanggekanggé ngamati kanthi teleskop, inggih kirang langkung namung pinten - pinten peken saben taunipun kanggekanggé ngamati objekobjèk, lan ing turahantirahan wekdalipun para astronom ngirangi dhata (ngewahingéwahi dhata saking dhata mentah gambar ingkang lajeng dipunprosesdipunprosès) lajeng nganalisis dhata kasebut.
 
==Cathetan Suku==
[[Kategori:Tokoh]]
[[Kategori:Astronomi]]
[[Kategori:Artikel mawi basa krama]]
8.252

besutan