Kresna: Béda antara owahan

340 bèt wis ditambahake ,  12 taun kepungkur
tanpa ringkesan besutan
c (bot Menambah: ro:Krishna)
[[image:Kresna-kl.jpg|thumb|Kresna]]
'''Kresna''' iku sawijining paraga Mahabharata. Nalika isih timur, asmané Narayana. Ing pedhalangan, Kresna kondhang amarga lantip lan pinter micara. Karo [[Arjuna]], Kresna kapilih dadi titisaning [[Bathara Wisnu]]. Raja ing kraton Dwarawati iki sawijining turuning [[Yadhu]]. DhewekeMiturut padhalangan Kresna iku anake basudewaPrabu Basudewa, Rajanata ing Mandura kang angka loro patutan karo Dewi Mahindra iya Dewaki. Kadange sepuh asmane Raden Kakrasana iya Prabu Baladrewa, dene rayine asmane Dewi Bratajaya iya Wara Sumbadra. Garwa-garwane yaiku [[Dewi Jembawati]], putrine Resi jembawan ing pertapan Gandamadana, peputra Raden Samba Wisnubrata, [[Dewi Rukmini]]putrine Prabu Bismaka (Arya Prabu Rukma) ing Kumbina, peputra Dewi Titisari lan Raden Saranadewa (arang dikocapake) lan [[Dewi Setyaboma]], atmajane Prabu Setyajid (Ugrasena) ing Lesanpura, peputra Raden Setyaka. DeneDewi Pratiwi (Pertiwi) putra-putrine yaiku:Sang [[BomaHyang Narakasura]]Nagaraja ing kahyangan Sumur Jalatundha, peputra Raden Setija iya[[RadenPrabu SambaBhoma Narakasura]], lan [[Siti Sundari]].
Miturut padhalangan, Kresna bisa jumeneng nata ing Dwarawati amarga bisa ngasorake yudhane yaksendra, Prabu Yudhakalakresna iya Kunjanakresna, nata Dwarawati kang pungkasan. Ing crita liya, ratu Dwarawati sing dikalahake Narayana iku jejuluke Prabu Narasinga Murti lan senopatine aran Raden Singamulangjaya kang uga banjur dikalahake dening Setyaki. Prabu Narasinga banjur manitis ana anggane Prabu Kresna, dene Singamulangjaya manunggal sajiwa karo Setyaki. Crita iki bisa ditemoni ing lakon wayng Bedahe Dwarawati.
Dasanamane miturut padhalangan : Prabu Sri Bathara Kresna, Prabu Harimurti (putrane pak SBY asmane Harimurti),Sasrasumpena, Sang Padmanaba, Narayana, Giwangkaton,lan Prabu Lengkawamanik
 
Ing [[Bharatayudha]], Kresna ora melu cawe-cawe langsung. Kresna mung ngatur sapa kang bakal dadi senopati. Nanging sadurunge perang diwiwiti, Kresna dadi utusan kanggo Pandhawa menyang [[Korawa|Kurawa]]. Kadadeyan iki ana ing lakon ''Kresna Duta''. Dene nalika [[Arjuna]] arep tandhing lawan [[Karna|Adhipati Karna]], Kresna menehi wejangan marang Arjuna. Arjuna rangu-rangu arep mangkat perang amarga arep tandhing karo sedulure dhewe. Wejangan iki kondhang ing India tinulis ing [[Bhagawad Gita]].
Gaman:
*Senjata Cakra : Panah awujud cakra (bunder kaya rodha) lan lancip ing pucuke.
*Cangkok Kembang Cangkok Wijaya Kusuma lan Wijayamulya: awujud cangkoking kembang kang bisa ngusadani wong lara utawa mati sadurunge wektune.
*Kaca Paesan : Kaca kang bisa kanggo meruhi apa kang bakal kelakon.[[image:Kresna-kl.jpg|thumb|Kresna]]
*Aji Pameling : kanggo nimbali saka kadohan, umpamane nimbali Resi mayangkara kang ana pertapan Kendhalisada supaya marak sowan.
*Aji Kesawa kang dayane yen duka bisa malih brahala sagunung anakan (triwikrama) apraceka Ditya Balasrewu.
[[image:Kresna-kl.jpg|thumb|Kresna]]
 
== Liya-liya==
Prabu Sri Bathara Kresna iku ratu ing Dwarawati, putrane Prabu Basudewa nata ing mandura sing angka loro saka garwa Prameswari Dewi Mahindra uga ana sing nyebut yen asmane prameswarine iku Dewi Dewaki kang banjur sedha kundhuran sawise nglairake putrane iku. Sabanjure Narayana (jenenge Prabu Kresna nalika isih mudha) disusoni dening Dewi Rohini, ibune Kakrasana (kadhanege tuwa Narayana/Prabu Kresna). Dadi Narayana iku yen karo Kakrasana (Baladewa nalika isih enom) nunggal sasesepan. Narayana uga isih duwe adhi nunggal rama seje ibu sesilih Dewi Bratajaya iya Wara sumbadra.Tembene, Dewi Bratajaya iku dadi garwane Arjuna, satriya panengah Pandhawa.
 
Narayana sakadang nalika isih timur dititipake marang Ki Demang Antyagopa lan Nyai Sagopi ing Kadhemangan Widorokandhang. Iki kanggo nyingidake supaya aja nganthi konganan dening Kangsadewa, putrane kuwalon Prabu Basudewa saka Dewi Maerah kang jumeneng adipati ing Sengkapura kang kepengin nguwasani negara Mandura.
Ya nalika ana ing Widharakandang iki, Narayana meguru marang Begawan Padmanaba ing Pertapan Girituba. Dening Sang Begawan pinaringan pusaka cacah loro aran Senjata Cakra Baskara, Kembang Cangkok Wijayakusuma lan kaca Paesan kang bisa kanggo ngawuningani kahanan sing bakal dumadi. Kejaba kuwi uga pinaringan aji "Kesawa" iya aji Balsrewu kang dayane menawa Prabu Kresna lagi duka banjur astane nyenggol bedhore Kesawa bisa triwikrama dadi brahala sagunung anakan sesilih Ditya Balasrewu. Sabanjure Sang begawan Padmanaba iya banjur manitis ana anggane Narayasa.
 
Prabu Kresna iku kawentar kadidene titising dewa batharaBathara Wisnu, dewa kang andhum kabahagyan lan keadilan. Mula ya wicaksana, waskitha, pinter, sekti mandraguna, sidik ing paningal lan yen duka bisa malih buta brahala.
Prabu Kresna banget tresnane marang adhine ipe, yaiku Arjuna. Kresna lan Arjuna iku nganthi kerep diibaratake kaya godhong suruh lumah lan kurepe, nadyan beda wujude nanging yen digigit padha rasane.
Ratu Dwarawati iki uga kondhang kadidene salah sijine paraga sing pinter (lihai) lan ahli strategi perang sing mumpuni. Nalika dumadine perang Baratayuda, Kresna dadi botohe para Pandhawa.
Ana ing perang baratayuda, Prabu Kresna ngusiri kretane Arjuna nalika perang-tandhing lumawan Adipati Karna. Arjuna unggul yudhane, Adipati Karna gugur ketaman jemparing Pasopati.
 
Miturut padhalangan, garwane Prabu Kresna kuwi ana papat: 1. Dewi Jembawati atmajane Resi jembawan ing pertapan Gandamadana, peputra Raden Samba Wisnubrata lan Gunadewa; 2. Dewi Rukmini, putrine Prabu Bismaka ing negara Kumbina, peputra Dewi Titisari lan Saranadewa; 3. Dewi Setyaboma putrine Prabu Setyajid ing Lesanpura, peputra Raden Setyaka, lan 4. Dewi Pretiwi putrine Sang Hyang Nagaraja ing kahyangan Sumurjalatundha, peputra Raden Setija (iya Prabu Bhomanarakasura) lan Dewi Siti Sendari.
Ing pakeliran, yen Prabu Baladewa kondhang kadidene ratu sing pakulitane putih mulus alias bule tekan balung sumsum, Prabu Kresna iki pakulitane ireng. Cocok karo asmane, tembung "kresna"werdine pancen ireng. Ireng tekan getih, balung lan sumsume.
Pungkasane crita, Kresna sirna saragane amarga kena putulahe sepata turuning bangsa Yadhu kang kudu tumpes.
Naraguna anonim