Ruwatan: Béda antara owahan

723 bèt wis ditambahake ,  6 taun kepungkur
 
==Makna==
 
Maknane Ruwatan sejatine reresik diri saka sakehing dosa lan panggawe ala, ngedhekake rasa panembah marang Gusti kang akarya jagad dimen rahayu uripe. Tembung "Ruwat" uga ateges "bebas" saka sakehing goda,coba lan rencana, bebendu, dosa lara lan sapanunggalane. Ruwatan iku salah sijining upacara adat Jawa sing tujuwané kanggo mbébasaké wong, masarakat utawa wewengkon saka ancaman bebendu. Inti upacara ruwatan iki sejatiné ndonga, njaluk pangayoman marang Gusti Allah saka ancaman bebendu umpamané bencana alam lan liyané, uga ndonga njaluk pngampunan dosa-dosa lan kesalahan-kesalahan sing uwis dilakoni sing bisa njalari bencana.lan dingo tulak bala ana ing sawijining desa,
 
==Larangan==
*[[Gondhang kasih]] anak loro beda pakulitane, siji ireng siji putih
*[[Dhampit]] utawa anak loro lanang wadon kang laire bareng
* Jawi ngirit Banteng, anak mbarep wadon, adhine lanang kabeh
 
*
==Sesajèn==
[[Sesajèn]] sing disiapake kanggo upacara adat iki antarané:
*Jarum kuning
*[[Kembang]] pitung rupa
* pala kependhem
* pala kasimpar
* pala gumantung
* buah-buahan
* alat tetanen
* kaca pangilon
* gunting
* senthir lemah
* kendhi
* kuwali
* banyu pitung sendhang
* tuwuhan
* jenang abang
* ingkung
* panggang ayam
* iwen sejodo
* iber-iberan
* benang lawe
* suruh
* beras
* gedang setangkep
* tuwuhan.
* klapa gading sejanjang
* cikal
* pari segedheng
* padusan
* siwur gethong
* manuk dara
 
Yen kanggo tolak bala utawa mbuang sial wong sing ngalami sukerta, wong sing diruwat kudhu njalani [[siraman]] banyu suci lan nggunting rambut, rambute banjur dilarung neng segara.
8

besutan