Sugriwa: Béda antara owahan

1.338 bèt wis ditambahake ,  12 taun kepungkur
 
==Sugriwa lan Subali==
Kadang loro iki mauné rukun-rukun waé. Sawijining dina, wong loro iki diminta sraya déning jawata supaya nyirnakaké [[Prabu Mahesa Sura], ratu buta asirah Maesa (kebo) ing negara[[Guwa Kiskendha]]. Dene patihe jenenge Lembusura (buta sirahe sapi). Nalika semana Prabu Maesasura kongkonan patihe supaya nglamar Dewi Tara, satemah gawe geger kahyangan. Para dewa banjur minta sraya marang Subali lan sugriwaSugriwa supaya nyirnakake Maesasura sawadyabalane. Wasana Subali bisa mateni Maesasura lan lembusura. Bareng arep metu saka guwa, lawange guwa wis ditableg Sugriwa kang ngira yen kadange tuwa kuwi mati sampyuh mungsuh Maesasura. Sugriwa banjur éntuk nugraha [[Dewi Tara]], widadari kahyangan.
Nalika Subali arep mlebu ana negara Guwa Kiskendha, weling karo Sugriwa kang nungga ana jaba. Mengko yen iline banyu saka jero guwa rupane abang, iku ateges sing mati Maesasura lan Lembusura. Yen sing mili metu rupane putih, sing mati Subali.
 
Anggone perang rame banget, lan suwe. Wasana Subali bisa mateni Maesasura lan Lembusura kanthi sirahe diadhu-kumba. Sirahe buta loro mau pecah metu getih abang campur polo (bahasa Indonesia, otak) putih. Dening Sugriwa dikira Subali mati sampyuh, mula lawanbge guwa banjur ditableg. Sugriwa banjur munggah ing kahyangan nyuwun kanugrahan Dewi Tara. Dewi Tara iya banjur diparingake Sugriwa lan Sugriwa uga banjur jumeneng nata ana Guwa Kiskendha.
Subali jebul durung mati. Subali nesu lan arep ngrebut Dewi Tara. Wekasané Subali bisa kagarwa déning Subali lan nyekel panguwasa ing Guwa Kiskendha. Sugriwa banjur njaluk pitulungan marang [[Rama|Rama Wijaya]]. Subali bisa kasirnakaké lan Sugriwa mélu nyengkuyung Rama ngrebut [[Dewi Sinta]]. Cathetan: sesuk tulisan iki isih ditutugake lho (durung rampung kok).
Subali kang isih ana jero guwa akhire iya bisa metu. Dheweke kandha yen wis trima, nuli bali mbacutake tapabratane ana Sonyapringga kang banjur ambegawan kanthi peparap Resi Subali.
 
Dasamuka kang nuju nganglang jagad kanthi ngambah gegana, nalika ngungkuli pertapane Subali, tiba njungkel ing bantala. Dasamuka muring-muring, Subali arep dipateni. Nanging wasana Dasamuka malah sign kalah, banjur nyuwita. Dening Subali, Dasamuka banjur kaparingan aji Pancasona, mula Dasamuka tambah digdaya.
Dhasar Dasamuka iku watake angkara murka, dheweke ora seneng yen ana pawongan liya sing luwih sekti, senadyan kuwi gurune dhewe. Dasamuka golek cara kanggo nyirnakake Subali. Ya Dasamuka iki sing ngithik-ithik Subali supaya ngucik Dewi Tara lan negara Guwa Kiskendha. Subali klakon ngrebut Dewi Tara lan negara Guwa Kiskendha. Sugriwa banjur utusan Jembawan supaya golek pawongan sing bisa mitulungi dheweke lan mateni Subali. Jembawan kasil mboyong Raden Rama Regawa lan Laksmana Widagda supaya mitulungi kasangsarane Sugriwa. Saka pitulungane Rama Regawa, Subali bisa tiwas ketaman jemparing Guhyawijaya. Sugriwa sawadyabalane (wujud kethek) banjur nyuwita marang Rama Wijaya ngrabasa negara Alengka, saperlu numpes memalaning jagad kang sinandhang dening Dasamuka.
[[kategori:Paraga Wayang]]
[[Kategori:Ramayana]]
Panganggo anonim