Globalisasi: Béda antara owahan

14 bèt wis dibusak ,  4 taun kepungkur
c
mbenakaké éjaan using AWB
c (→‎Pranala njawi: All info is kept in Wikidata, removed: {{Link FA|id}} (2) using AWB (10903))
c (mbenakaké éjaan using AWB)
[[Gambar:Mall culture jakarta02.jpg|400px|thumb|right|Budaya mall ing [[Jakarta]]. Fénoména mekaripun mall-mall ing sedaya pelosok donya nedahaken sampun dumadosipun globalisasi.]]
 
[['''Globalisasi]]''' punika satunggiling istilah ingkang nggadhahi sesambetan kaliyan paningkatan silih-gandhèng lan silih-gumantung antarbangsa lan antarmanungsa ing saindhenging donya lumantar perdagangan, invèstasi, lelampahan, budaya populèr, lan wujud-wujud [[interaksi]] ingkang sanès saéngga wates-wates satunggiling [[negaranagara|nagari]] dados samar.
 
Ing kathah perkawis, globalisasi nggadhahi kathah karakteristik ingkang sami kaliyan [[internasionalisasi]] saéngga kakalih istilah puniki asring silih-gentos. Sabagéyan pihak asring ngginaaken istilah globalisasi ingkang sesambetan kaliyan saya kirangipun peran [[negaranagara|nagari]] utawi wates-wates nagari.
 
== Pangertosan ==
Tembung "globalisasi" kapendhet saking tembung ''global'', ingkang maknanipun ''universal''. Globalisasi dèrèng nggadhahi dhéfinisi ingkang mapan, kejawi namung <!--sekedar=sauger (ngoko) = saugi (krama)-->saugi dhéfinisi karya (''working definition''), saéngga gumantung saking sisih pundi tiyang mriksani. Wonten ingkang mastani satunggiling prosès [[sosial]], utawi prosès [[sajarah]], utawi prosès alamiah ingkang badhé andadosaken sedaya bangsa lan [[negaranagara|nagari]] ing donya tansaya kaiket setunggal kaliyan setunggalipun, mujudaken satunggiling tatanan kagesangan énggal utawi manunggaling <!--(?)''kesatuan''--> ko-éksisténsi kanthi nyingkiraken wates-wates géografis, [[ékonomi]] lan [[budaya|budaya masarakat]].
 
[[Mitos]] ingkang wonten prekawis globalisasi inggih punika bilih prosès globalisasi badhé ndamel donya dados sragam. Prosès globalisasi badhé mbusek idhéntitas lan jati dhiri. [[budaya|Kabudayan]] lokal utawi [[etnis]] badhé kauntal déning kekiyatan budaya ageng utawi kekiyatan budaya global.
 
Panganggep utawi pikiran ing nginggil kasebat mboten sadayanipun leres. Kemajengan [[tèknologi komunikasi]] saèstu sampun ndamel wates-wates lan let dados ical lan mboten wonten ginanipun. John Naisbitt (1988), ing bukunipun ingkang asesirah ''Global Paradox'' puniki nelakaken prekawis ingkang malah nggadhahi sifat paradhoks saking fénoména globalisasi. Naisbitt (1988) ngajengaken pokok-pokok pikiran sanès ingkang arupi paradhoks, inggih punika tansaya dados universal, tumindak kita tansaya kasukuan, lan menggalih lokal, tumindak global. Perkawis puniki dipunmaksudaken kita kedah <!--konsèntrasi--> mituhu dhumateng perkawis-perkawis ingkang nggadhahi sifat ètnis, ingkang namung dipundarbèni klompok utawi masarakat punika piyambak ingkang dados modhal pangembangan tumuju donya internasional.
 
Ing sisih sanèsipun, wonten ingkang mirsani globalisasi punika satunggiling proyèk ingkang kausung déning nagari-nagari [[adhikuwaos]], saéngga saged ugi tiyang kagungan pandhangan négatif utawi sujana dhumateng globalisasi. Saking <!--''sudut pandang''--> kacatingal puniki, globalisasi mboten sanès kapitalisme ing wujudipun ingkang paling mutakhir. Nagari-nagari ingkang kiyat lan sugih, tamtu badhé ngendhalèkaken [[ékonomi]] donya lan nagari-nagari alit tansaya mboten wonten dayanipun amargi mboten kuwagang tetandhingan, amargi globalisasi <!--''cenderung''--> kapara anggadhahi pangaruh ingkang ageng dhumateng perékonomian donya, malahan nggadhahi pangaruh dhumateng bidhang-bidhang sanès kadosdéné [[budaya]] lan [[agama|agami]].
 
==== Ciri globalisasi ====
[[Gambar:screen_wiki_id_in_internet.jpg||right|thumb|300px|Kaca utama [[Wikipedia|Wikipédia]] [[basa Indonesia|basa Indonésia]] ing [[internet|internèt]].]]
 
* Éwah-éwahan ing konsèp ''ruang'' lan wekdal. Tuwuh ngrembakanipun barang-barang kados télpon genggam, televisi satelit, lan [[internet|internèt]] nedahaken bilih komunikasi global dumados saklangkung cepet, sauntawis lumantar mobah-mosikipun <!--''pergerakan''--> massa kados lumantar turismé, andadoskaen kathah perkawis budaya ingkang éwah. Fénoména kamajengan donya internèt sampun ngéwahi sacara drastis utaminipun ing babagan aksès dhumateng èlmu. Wontenipun ènsiklopèdhi bébas kadosdéné [[Wikipedia|Wikipédia]] sampun saged ndhobrak aksès masarakat dhumateng èlmu ingkang suwau katutup lan kedah tumbas, dados gratis, saged dipun mekaraken déning sinten kémawon lan saged dipun undhuh kanthi bébas. Punapa malih ènsiklopedhia punika dipun sadiyakaken ing werni-werni basa (langkung saking 250 basa) ing donya, saéngga langkung nggampilaken aksès lan saged dados satunggiling ciri lan wahana globalisasi.
 
* Éwah-éwahan ing konsèp ''ruang'' lan wekdal. Tuwuh ngrembakanipun barang-barang kados télpon genggam, televisi satelit, lan [[internet|internèt]] nedahaken bilih komunikasi global dumados saklangkung cepet, sauntawis lumantar mobah-mosikipun <!--''pergerakan''--> massa kados lumantar turismé, andadoskaen kathah perkawis budaya ingkang éwah. Fénoména kamajengan donya internèt sampun ngéwahi sacara drastis utaminipun ing babagan aksès dhumateng èlmu. Wontenipun ènsiklopèdhi bébas kadosdéné [[Wikipedia|Wikipédia]] sampun saged ndhobrak aksès masarakat dhumateng èlmu ingkang suwau katutup lan kedah tumbas, dados gratis, saged dipun mekaraken déning sinten kémawon lan saged dipun undhuh kanthi bébas. Punapa malih ènsiklopedhia punika dipun sadiyakaken ing werni-werni basa (langkung saking 250 basa) ing donya, saéngga langkung nggampilaken aksès lan saged dados satunggiling ciri lan wahana globalisasi.
* [[Pasar]] lan prodhuksi [[ékonomi]] ing nagari-nagari ingkang bènten dados gumantung/mbetahaken setunggal lan setunggalipun amargi mekaripun perdagangan internasional, paningkatan pangaruh perusahaan multinasional, lan dhominasi organisasi kados [[World Trade Organization]] (WTO).
 
* Paningkatan interaksi [[budaya|kultural]] kanthi mekaripun medhia massa (utaminipun televisi, film, musik, lan transmisi pawartos lan olah raga internasional). Sapunika, kita saged ngonsumsi lan ngraosaken gagasan lan pangalaman énggal perkawis <!--samudaya ingkang sliweran ing--> budaya ingkang saklangkung pepak, upaminipun ing babagan ''fashion'', literatur, lan dedhaharan.
 
* Tambahing masalah ingkang sami kanggé sedaya, umpaminipun ing babagan lingkungan ngagesang, krisis multinasional, [[inflasi]] regional lan sanèsipun.
 
</br />
'''Kennedy''' lan '''Cohen''' nelaaken bilih transformasi puniki sampun mbeta kita sadaya dhumateng globalisme, satunggiling kasadharan lan pamahaman énggal bilih [[bumi|donya]] punika setunggal. '''Giddens''' negasaken bilih kathah tiyang ingkang uninga menawi sayektosipun dhiri kita tumut mendhet bagéyan ing ''donya ingkang kedah owah tanpa saged dipunkendhalèkaken'' ingkang dipuntengeri kanthi pangraos lan kawigatosan dhumateng perkawis ingkang sami, éwah-éwahan lan kahanan mboten mesthi, sarta kasunyatan ingkang mungel kedadosan. Sesarengan kaliyan punika, [[Peter Drucker]] nyebataken bilih globalisasi punika ''jaman transformasi sosial''. Saben pinten atus taun ing sajarah manungsa, transformasi ngédap-édabi tansah dumados. Ing sapérangan dékadé kémawon, masarakat sampun éwah malih ing pasawangan perkawis donya, nilai-nilai dhasar, struktur pulitik lan sosial, ugi ing babagan seni. Sèket taun salajengipun muncul setunggaling donya ingkang énggal.
 
 
* Para '''tradisionalis''' mboten pitados bilih globalisasi saweg dumados. Para '''tradisionalis''' kagungan pendhapat bilih fénoména puniki namung mitos utawi, menawi pancèn wonten, namung dipunageng-agengaken. Para '''tradisionalis''' ngrujuk bilih [[kapitalismé]] sampun dados setunggiling fénoména [[internasional]] ingkang dangunipun atusan taun. Punapa ingkang saweg kita alami sapuniki namung arupi tahap lajengan, utawi [[évolusi]], saking prodhuksi lan perdagangan kapital.
 
* Para '''transformasionalis''' wonten ing antawisipun para globalis lan tradisionalis. Para '''transformasionalis''' sarujuk bilih pangaruh globalisasi sampun dipunlangkung-langkungaken déning para globalis. Nanging, para '''transformasionalis''' ugi kagungan pendhapat bilih bodho sanget menawi kita nyangkal kawontenanipun konsèp puniki. Posisi téoritis puniki kagungan pendhapat bilih globalisasi kedahipun dipunpahami dados "''saprangkat sesambetan ingkang wonten kaitanipun setungal lan setunggalipun kanthi murni nglampahi satunggiling kekiyatan, ingkang sabagéyan ageng mboten dumados sacara langsung''". Para '''transformasionalis''' nelakaken bilih prosès puniki saged kawalik, utaminipun nalika perkawis kasebat négatif utawi, sakmbotenipun, saged dipunkendhalèni.
 
Salah satunggiling panyandhet utami dumadosipun ''kerjasama'' wau inggih punika wontenipun larangan-larangan lan [[kawicaksanan protèksi]] saking pamaréntah satunggaling nagari. Ing satunggil sisih, kawicaksanan puniki saged ngreksa prodhuksi lebet nagari, nanging ing sanès sisih, perkawis badhé ningkatipun ragad prodhuksi barang [[impor]] saéngga awrat nembus [[pasar]] nagari ingkang dipuntuju. Para pro-globalisme mboten sarujuk wontenipun protèksi lan larangan kasebat. Para pro-globalisme péngin dipunleksanaaken kawicaksanan perdagangan bébas saéngga regi barang-barang saged dipuntekan, akibatipun panyuwunan bakal ningkat. Amargi panyuwunan ningkat, kamakmuran badhé ningkat lan mekaten saterusipun.
 
Sapérangan klompok pro-globalisme ugi ngritik [[Bank Donya]] lan [[IMF]], kanthi pendhapat bilih kalih badan kasebat namung ngontrol lan ngaliraken dana dhumateng satunggaling nagari, sanès dhumateng satunggaling koprasi utawi perusahaan. Minangka asilipun, kathah silihan ingkang dipunparingaken dhawah ing tangan para [[diktator]] ingkang salajengipun nylèwèngaken lan mboten migunakaken dana kasebat kados mesthinipun, nilar rakyatipun wonten ing lilitan utang nagari, lan ndadosaken tingkat kamakmuran tansaya mandhap. Amargi tingkat kamakmuran tansaya mandhap, mila masarakat nagari punika kapeksa ngirangi tingkat [[konsumsi]]nipun; kalebet konsumsi barang impor, saéngga laju globalisasi bakal kacandhet lan -- miturutlan—miturut klompok pro-globalisme -- ngirangiglobalisme—ngirangi tingkat kasejahtraan pedunung donya.
 
==== Gerakan antiglobalisasi ====
Nanging, tiyang-tiyang ingkang dipunparingi cap "antiglobalisasi" asring nulak istilah punika, lan langkung remen nyebat dhirinipun minangka Gerakan Kaadilan Global, Gerakan saking Sedaya Gerakan utawa sapérangan istilah sanèsipun.
 
== Globalisasi PerekonomianPerékonomian ==
[[Gambar:Taipei_MRT_Crowds.jpg|thumb|250px|Dhatengipun tenaga kerja asing punika satunggaling gejala dumadosipun globalisasi tenaga kerja]]
'''Globalisasi perekonomianperékonomian''' arupi setunggaling prosès kagiyatan [[ékonomi]] lan [[perdagangan]], ing pundi nagari-nagari ing saindhenging donya dados setunggal kekiyatan [[pasar]] ingkang saya [[integrasi sosial|karintegrasi]] tanpa alangan wates [[téritorial]] nagari. Globalisasi perékonomian ngedahaken pambusakkan sadaya watesan lan rerendhetan dhumateng arus modhal, barang lan jasa.
 
Nalika globalisasi ékonomi dumados, wates-wates satunggaling nagari badhé dados kabur lan ''keterkaitan'' antawisipun ékonomi nasional kaliyan perékonomian internasional badhé tansaya kenceng. Globalisasi perékonomian ing setunggal pihak badhé mbikak peluang pasar prodhuk saking lebet nagari nuju pasar internasional sacara kompetitif, kosok wangsulipun ugi mbikak peluang mlebetipun prodhuk-prodhuk global mlebet [[pasar domestik]].
 
Miturut [[Tanri Abeng]], pawujudan nyata saking globalisasi ékonomi antawisipun dumados ing wangun-wangun:
 
* '''Globalisasi prodhuksi''', perusahaan ndamel prodhuksi ing kathah [[negara|nagari]], kanthi sasaran supados biyaya prodhuksi dados langkung asor. Perkawis puniki dipunlampahi kanthi saé amargi opah [[buruh]] ingkang asor, tarif béya mlebet ingkang mirah, infrastruktur ingkang nyekapi utawi amargi iklim usaha lan pulitik ingkang kondhusif. Donya ing perkawis puniki dados lokasi manufaktur global.
 
* '''Globalisasi pambiyayan'''. Perusahaan global nggadhahi aksès kanggé pikantuk silihan utawi ndamel [[invèstasi]] (ing wangun portofolio utawi langsung) ing sedaya nagari ing donya. Minangka conto, [[PT Telkom]] salebetipun ngathahaken satuan sambungan tèlpon, utawi PT Jasa Marga salebetipun miyaraken jaringan margi tol sampun manfaataken sistem pambiyayan kanthi pola BOT (''build-operate-transfer'') sesarengan mitrausaha saking manca nagari.
 
* '''Globalisasi tenaga kerja'''. Perusahaan global badhé saged manfaataken tenaga kerja saking saindhenging donya selaras kaliyan kelasipun, kados panggunaan staf profésional dipunpundhut saking tenaga kerja ingkang sampun kagungan pangalaman internasional utawi buruh kasar ingkang saged dipunpendhet saking nagari berkembang. Kanthi globalisasi mila ''human movement'' badhé saya gampil lan bébas.
 
* '''Globalisasi prodhuksi''', perusahaan ndamel prodhuksi ing kathah [[negaranagara|nagari]], kanthi sasaran supados biyaya prodhuksi dados langkung asor. Perkawis puniki dipunlampahi kanthi saé amargi opah [[buruh]] ingkang asor, tarif béya mlebet ingkang mirah, infrastruktur ingkang nyekapi utawi amargi iklim usaha lan pulitik ingkang kondhusif. Donya ing perkawis puniki dados lokasi manufaktur global.
* '''Globalisasi pambiyayan'''. Perusahaan global nggadhahi aksès kanggé pikantuk silihan utawi ndamel [[invèstasi]] (ing wangun portofolio utawi langsung) ing sedaya nagari ing donya. Minangka conto, [[PT Telkom]] salebetipun ngathahaken satuan sambungan tèlpon, utawi PT Jasa Marga salebetipun miyaraken jaringan margi tol sampun manfaataken sistem pambiyayan kanthi pola BOT (''build-operate-transfer'') sesarengan mitrausaha saking manca nagari.
* '''Globalisasi tenaga kerja'''. Perusahaan global badhé saged manfaataken tenaga kerja saking saindhenging donya selaras kaliyan kelasipun, kados panggunaan staf profésional dipunpundhut saking tenaga kerja ingkang sampun kagungan pangalaman internasional utawi buruh kasar ingkang saged dipunpendhet saking nagari berkembang. Kanthi globalisasi mila ''human movement'' badhé saya gampil lan bébas.
* '''Globalisasi jaringan informasi'''. [[Masarakat]] sawijining nagari kanthi gampil lan énggal pikantuk informasi saking nagari-nagari ing donya amargi kemajengan téknologi, antawisipun langkung: TV,radio,media cithak lsp. Kanthi jaringan komunikasi ingkang saya majeng sampun mbiyantu wiyaripun pasar nuju manéka warni wilahan donya kanggé barang ingkang sami. Minangka conto: KFC, clana jeans levi's, utawi hamburger wonten ing pasar pundi kémawon. Akibatipun selera masarakat donya -ingkang dhomisilinipun ing kitha utawa ing dhusun- nuju ing ''selera'' global.
* '''Globalisasi Perdagangan'''. Perkawis puniki mawujud ing wangun panurunan lan penyeragaman tarif sarta pambusakan manéka warni rerendhet ''nontarif''. Kanthi mekaten kagiyatan perdagangan lan ''persaingan'' dados sansaya énggal, ketat, lan ''fair''.
 
'''Thompson''' nyathet bilih kaum globalis ngeklaim wekdal puniki sampun dumados sawijining intensifikasi sacara cepet ing investasi lan perdagangan internasional. Umpaminipun, sacara nyata perékonomian nasional sampun dados bagéan saking perékonomian global ingkang ditengarai kaliyan wontenipun kakiyatan pasar donya.
 
* '''Ngawoni prospèk tuwuhing ékonomi jangka panjang'''
Menawi perkawis-perkawis ingkang dipuntelakaken ing nginggil lumampah ing satunggaling [[negaranagara|nagari]], mila ing jangka cekak tuwuhing ékonomini dados mboten stabil. Ing jangka panjang tetuwuhan ingkang kados puniki badhé ngirangi lajunipun tuwuhing ékonomi. [[Pendhapatan nasional]] lan kasempatan nyambut damel badhé sangsaya rendhet tuwuhipun lan masalah pangangguran mboten saged dipunatasi utawi malah sangsaya awon. Ing pungkasanipun, menawi globalisasi nimbulaken èfèk awon dhumateng prospèk tuwuhing ékonomi jangka panjang satunggaling nagari, distribusi pendapatan dados sangsaya mboten adil lan masalah sosial-ékonomi masarakat sangsaya awon.
 
== Globalisasi kabudayan ==
[[Gambar:Harajuku_girls,_Tokyo.jpg||left|thumb|250px|Tata busana Harajuku saking [[Jepang]] ingkang dados 'ikon' kaum mudha mudhi donya punika satunggaling conto dumadosipun globalisasi kabudayan.]]
 
Globalisasi maringi pengaruh dhumateng mèh sedaya aspèk ingkang wonten ing [[masarakat]], kalebet ing antawisipun aspèk [[budaya]]. Kabudayan saged ateges [[pangaji sosial|nilai-nilai]] (''values'') ingkang dipunanut déning masarakat utawi persèpsi ingkang dipundarbèni déning warga masarakat dhumateng perkawis ingkang pepak. Nilai-nilai utawi persèpsi wonten sesambetanipun kaliyan aspèk-aspèk kajiwan/psikologis, inggih punika punapa ingkang wonten ing alam pikiran. Aspèk-aspèk kajiwan puniki dados wigatos maknanipun menawi dipunsadhari, bilih tindak tanduk setunggaling tiyang sanget dipunpengaruhi déning punapa ingkang wonten ing alam pikiran tiyang kasebat. Conto salah satunggiling asil pamikiran lan panemon wau inggih punika [[kasenian]], ingkang arupi subsistem saking [[budaya|kabudayan]].
 
Globalisasi ingkang dados satunggaling gejala nyebaripun [[pangaji sosial|nilai-nilai]] lan [[budaya]] tartamtu dhumateng donya sedaya (saéngga dados budaya donya utawi ''world culture'') sampun katingal wiwit rumiyin. Cikal bakal saking panyebaran budaya donya puniki saged katelusuri saking lelampahan para panjlajah [[Eropah|Éropah Kilèn]] tumuju kathah papan ing donya puniki ( Lucian W. Pye, 1966 ).
62.944

besutan