Rahwana: Béda antara owahan

4 bèt wis ditambahake ,  4 taun kepungkur
c
éjaan, replaced: yaiku → ya iku (4) using AWB
c (mbenakaké éjaan using AWB)
c (éjaan, replaced: yaiku → ya iku (4) using AWB)
Lairé Dasamuka saka guwa garba ora kaya salumrahé bayi. Sepisanan Sang [[Dèwi Sukesi]] nglairaké sirah bayi cacahé sepuluh kang rupané medéni banget. Pakulitané biru, netrané abang angatirah, siyungé mingis-mingis. Sabanjuré [[Dèwi Sukesi]] nglairaké lengen bayi cacahé rong puluh, nuli disusul perangan awak liyané.
 
Déning [[Resi Wisrawa]], jabang bayi kang mustakané (sirahé) cacah sepuluh, abahu lan tangané cacah rong puluh iku banjur kaparingan asma kang salaras karo kahanané, yaikuya iku Dasamuka (,''arai sepuluh''), uga sinebut [[Dasawardana]], [[Dasanana]], [[Dasawaktra]], [[Dasasya]], [[Sasasira]], [[Dasagriwa]] (,''agulu sepuluh'') lan Wingsatibahu.
 
== Cilik tekan Diwasa ==
== Sedulur-seduluré ==
[[Gambar:Ravana.jpg|thumb|250px|Sang Rawana [[raja]] [[raseksa]] saka [[Karajan Alengka]], lukisan gagrag [[India]].]]
Dasamuka duwé adhi cacah telu, yaikuya iku [[Kumbakarna]] (wujud buta sagunung anakan), [[Dèwi Sarpakenaka]] (wujud raseksi), lan [[Wibisana]] (wujud satriya bagus). Karo Prabu Danaraja (Danapati), Dasamuka kaprenah kadang séjé ibu nunggal rama. Ibuné Prabu Danaraja asmané Dèwi Lokati, putrané [[Prabu Lokawana]] [[ratu Lokapala]].
 
Prameswariné Prabu Dasamuka widodari asmané [[Dèwi Tari]], peputra kakung siji asma [[Indrajit]] iya [[Meganandha]]. Karo garwa liyané, Prabu Dasamuka apeputra [[Trisirah]], [[Trikaya]], [[Trimuka]], [[Trinetra]], [[Triweneh]], [[Dewantaka]], [[Dewantumut]], [[Narantaka]], [[Sagsadewa]], lan [[Pratalamaryam]] iya Bukbis.
 
== Gegaman lan aji-aji ==
Gegamané Prabu Dasamuka manéka warna, nanging kang kerep kasebut lan adhakan digunakaké yaikuya iku Candrasa,wujudé klewang cilik (cendhak), jemparing Kalabardhani, lan pedhang Menthawa.
 
Aji-ajiné aran Pancasunya (Pancasona) peparingé Resi [[Subali]]. Dayané aji Pancasunya, yèn Dasamuka ngemasi ing sajabaning pepesthen, bisa waluya jati manèh. Amarga darbé aji Pancasunya, watak-wantuné Dasamuka sangsaya angkara murka lan adigang adigung adiguna. Akèh para ratu, para raja sakiwa tengené negara Alengka kang ditelukaké sarana linawan bandayuda, kayata negara Lokapala, Maespati, Ayodya, Mantili, lan sapituruté. Kejaba iku uga akeh para pandhita kang padha dipaténi jalaran ora sarujuk karo tumindaké Dasamuka sing ndusta [[Dèwi Sinta]], garwané Prabu [[Rama]] ing Pancawati.
 
== Sirnané Rahwana ==
Ing perang Giriantara, yaikuya iku perang antarané negara Alengka (utawa ''Lanka'', vèrsi [[Indhia]]) lumawan Pancawati dadi ramé amarga Prabu Rama dibiyantu déning para wanara. Pungkasané Dasamuka iya Rahwanaa bisa disirnakaké déning Prabu Ramawijaya srana ditamani senjata pamungkas wujud jemparing paringané déwa aran Kiai Guhyawijaya. Dadi dudu jemparing Kiai Guwawijaya sing asring sok dikocapaké Ki Dhalang kaé. Kuwi salah kaprah, jalaran tembung Guhyawijaya iku mengku teges, Guhya tegesé gaib,déné wijaya tegesé kemenangan, dadi cethané Guhyawijaya iku tegesé "kemenangan kang sinandhi/gaib").
 
Prabu Rama anggoné ngasoraké Dasamuka iku sejatiné mung kinarya lantaran tumrap [[Bathara Wisnu]] anggoné bakal mbrasta tumindha dur angkara murka kang tumanduk ana anggané Prabu Dasamuka.
18.000

besutan