Dretarastra: Béda antara owahan

4 bèt wis ditambahake ,  6 taun kepungkur
c
éjaan, replaced: yaiku → ya iku (2), Desa → Désa (2) using AWB
c (mbenakaké éjaan using AWB)
c (éjaan, replaced: yaiku → ya iku (2), Desa → Désa (2) using AWB)
'''Prabu Dretarastra''' utawa Dhestharastra iya Dhestharata iku putra pambayuné Prabu Kresna Dwipayana ing Ngastina patut kalayan Dèwi [[Ambika|Dèwi Ambika]] (yen ing Mahabharata disebut Ambalika), sing nalika wis yuswa banjur lereh keprabon seperlu madheg Pendhita ing Pertapan Wukir Retawu kanthi peparab Begawan [[Abiyasa|Begawan Abiyasa]]. Nalika isih timure Radèn Dhestharata sesilih Radèn Kuru, kang tegesé ora bisa ndhulu alias wuta. Mula anak-turuné Radèn Dhestharata uga banjur kinaran Kurawa kang asalé saka linggane tembung “Kuru” lan “Hawa” kang tegese tedhak turuné/dharah Kuru. Semana uga “Pandhawa”, iku asal saka linggané tembung “Pandhu” lan Hawa", kang tegese tedhak turune Pandhu.
 
Ing padhalangan, wutané Radèn Dhestharata iku ana pirang –pirang versi. Versi kang sepisan ngandhakaké yèn cacadé Radèn Kuru amarga ibuné, Dewi Ambika, nalika saresmi karo Prabu Kresna Dwipayana tansah ngeremake netrané, saking anggone wedhi ndulu pasuryane sang Prabu sing ireng tuntheng. Dene versi kang kapindho, yaikuya iku bisa tinemu ing lakon Sentanu Banjut. Ing carita kasebut, Prabu Sentanu (Santanu) ora netepi janjiné marang Prabu Dipakiswara (Begawan Palasara). Sing kuduné jumeneng ratu ing Ngastina Abiyasa, nanging Prabu Sentanu nedya njumenengake Raden Asthabrata, putrané Sentanu patut karo Dewi Durgandhini (tilas garwane Palasara). Satemah dadi pasulayan ing antarané Prabu Sentanu karo sukmané Begawan Palasara. Kang mengkono gawé gègèr ing Kahyangan. Bathara Narada lan Bathara Wisnu tumurun ing marcapada saperlu nyapih kang nembe pancakara.
[[Bathara Narada]] paring pangandhika yen titi wanci iki, Sentanu wis enthek tulise, tegese wis tumakaning janji. Sentanu kudu ninggalake jagad marcapada bali ing alam kelanggengan. Jroning diajak wawan pangandhikan, Prabu sentanu ngraga sukma, sukmane oncat saka ragane manjing ing guwa garbane Dewi Ambika (garwane Raden Asthabratha) kang pinuju nggarbini patang wulan, saperlu mejangake Aji Lebursekethi marang ponang jabang bayi.
 
 
==Sayembara==
Nalika wis ngancik jaka tumaruna, Radèn Dhestharastra bisa palakrama anthuk Dewi Gendari, putriné Prabu Gendhara iya Prabu Suwala saka negara Gendhara DesaDésa amarga saka jasane Pandhu (adine Dhestharata nunggal rama seje ibu). Déné caritané mangkéné: Nalika Pandhu wus klakon mupu sayembara saka negara Mandhura, dheweke banjur kasil mboyong putri sekarkedhaton Dewi Kunthi iya Dèwi Prita. Ora mung iku wae, [[Pandhu]] uga antuk boyongan putri loro manèh, yaikuya iku Dèwi [[Madrim|Dèwi Madrim]], putriné Prabu Mandrapati saka [[Mandaraka]] lan Dèwi Gendari saka Gendhara DesaDésa. Pandhu olehe kaleksanan mboyong putri telu direwangi ngetokahe tètèsing ludira. Ewadéné, putri telu iku ora digarwa kabèh nanging salah sijiné malah nedya dicaosake marang ingkang raka, Raden Dhestharata. Putri tetelune iku banjur disowanake marang ingkang raka supaya milih salah sijine minangka garwané. Radèn Dhestharata sing wuta iya banjur milih kanthi ngrayangi padharane putri telu mau mbaka siji. Wusanane tibaning pamilih ana Dewi Gendari.
 
Dewi Gendari rumangsa karuna penggalihe amarga dipilih dadi garwane Raden Dhestharata. Kamangka Dewi Gendari kepingin banget dadi garwane Pandhu. Mula Dewi Gendhari gething banjur gething banget marang Pandhu kang dianggep wis ngloropake dheweke ana jurang kasangsaran. Mula Dewi Gendari banjur prasapa menawa yen dhak turune Pandhu ora bakal bisa akur lan tansah memungsuhan karo anak-anake.
18.000

besutan