Globalisasi: Béda antara owahan

22 bèt wis dibusak ,  4 taun kepungkur
c
éjaan using AWB
c (éjaan using AWB)
[[Mitos]] ingkang wonten prekawis globalisasi inggih punika bilih prosès globalisasi badhé ndamel donya dados sragam. Prosès globalisasi badhé mbusek idhéntitas lan jati dhiri. [[budaya|Kabudayan]] lokal utawi [[etnis]] badhé kauntal déning kekiyatan budaya ageng utawi kekiyatan budaya global.
 
Panganggep utawi pikiran ing nginggil kasebat mbotenboten sadayanipun leres. Kemajengan [[tèknologi komunikasi]] saèstu sampun ndamel wates-wates lan let dados ical lan mbotenboten wonten ginanipun. John Naisbitt (1988), ing bukunipun ingkang asesirah ''Global Paradox'' puniki nelakaken prekawis ingkang malah nggadhahi sifat paradhoks saking fénoména globalisasi. Naisbitt (1988) ngajengaken pokok-pokok pikiran sanès ingkang arupi paradhoks, inggih punika tansaya dados universal, tumindak kita tansaya kasukuan, lan menggalih lokal, tumindak global. Perkawis puniki dipunmaksudaken kita kedah <!--konsèntrasi--> mituhu dhumateng perkawis-perkawis ingkang nggadhahi sifat ètnis, ingkang namung dipundarbèni klompok utawi masarakat punika piyambak ingkang dados modhal pangembangan tumuju donya internasional.
 
Ing sisih sanèsipun, wonten ingkang mirsani globalisasi punika satunggiling proyèk ingkang kausung déning nagari-nagari [[adhikuwaos]], saéngga saged ugi tiyang kagungan pandhangan négatif utawi sujana dhumateng globalisasi. Saking <!--''sudut pandang''--> kacatingal puniki, globalisasi mbotenboten sanès kapitalisme ing wujudipun ingkang paling mutakhir. Nagari-nagari ingkang kiyat lan sugih, tamtu badhé ngendhalèkaken [[ékonomi]] donya lan nagari-nagari alit tansaya mbotenboten wonten dayanipun amargi mbotenboten kuwagang tetandhingan, amargi globalisasi <!--''cenderung''--> kapara anggadhahi pangaruh ingkang ageng dhumateng perékonomian donya, malahan nggadhahi pangaruh dhumateng bidhang-bidhang sanès kadosdéné [[budaya]] lan [[agama|agami]].
 
==== Ciri globalisasi ====
 
<br />
'''Kennedy''' lan '''Cohen''' nelaaken bilih transformasi puniki sampun mbeta kita sadaya dhumateng globalisme, satunggiling kasadharan lan pamahaman énggal bilih [[bumi|donya]] punika setunggal. '''Giddens''' negasaken bilih kathah tiyang ingkang uninga menawi sayektosipun dhiri kita tumut mendhet bagéyan ing ''donya ingkang kedah owah tanpa saged dipunkendhalèkaken'' ingkang dipuntengeri kanthi pangraos lan kawigatosan dhumateng perkawis ingkang sami, éwah-éwahan lan kahanan mbotenboten mesthi, sarta kasunyatan ingkang mungel kedadosan. Sesarengan kaliyan punika, [[Peter Drucker]] nyebataken bilih globalisasi punika ''jaman transformasi sosial''. Saben pinten atus taun ing sajarah manungsa, transformasi ngédap-édabi tansah dumados. Ing sapérangan dékadé kémawon, masarakat sampun éwah malih ing pasawangan perkawis donya, nilai-nilai dhasar, struktur pulitik lan sosial, ugi ing babagan seni. Sèket taun salajengipun muncul setunggaling donya ingkang énggal.
 
== Téori globalisasi ==
'''Cochrane''' lan '''Pain''' negasaken bilih ing sesambetanipun kaliyan globalisasi, wonten tigang posisi téoritis ingkang saged kapirsani, inggih punika:
* Para '''globalis''' pitados bilih globalisasi punika satunggiling kasunyatan ingkang nggadhahi konsekuénsi nyata dhumateng kadospundi tiyang lan [[pranata sosial|lembaga]] ing donya lumampah. Para '''globalis''' pitados bilih nagari-nagari lan [[budaya|kabudayan]] lokal badhé ical kataman kabudayan lan ékonomi global ingkang homogen (sawarni). Éwasemanten, para globalis mbotenboten kagungan pendhapat ingkang sami perkawis konsekuénsi dhumateng prosès kasebat.
::* Para '''globalis positif''' lan optimistis nanggapi kanthi saé ''perkembangan'' kados punika lan nelakaken bilih globalisasi badhé ngasilaken masarakat donya ingkang toléran lan kagungan tanggel waler.
::* Para '''globalis pesimis''' kagungan pendhapat bilih globalisasi punika satunggaling fénoména négatif amargi perkawis kasebat sejatosipun wujud panjajahan [[donya kulon|kilèn]] (utaminipun [[Amérika Sarékat]]) ingkang meksa sapérangan wangun budaya lan konsumsi ingkang homogen lan katingalipun leres saking njawi. Sapérangan globalis salajengipun mbentuk klompok kanggé nentang globalisasi ([[antiglobalisasi]]).
 
* Para '''tradisionalis''' mbotenboten pitados bilih globalisasi saweg dumados. Para '''tradisionalis''' kagungan pendhapat bilih fénoména puniki namung mitos utawi, menawi pancèn wonten, namung dipunageng-agengaken. Para '''tradisionalis''' ngrujuk bilih [[kapitalismé]] sampun dados setunggiling fénoména [[internasional]] ingkang dangunipun atusan taun. Punapa ingkang saweg kita alami sapuniki namung arupi tahap lajengan, utawi [[évolusi]], saking prodhuksi lan perdagangan kapital.
* Para '''transformasionalis''' wonten ing antawisipun para globalis lan tradisionalis. Para '''transformasionalis''' sarujuk bilih pangaruh globalisasi sampun dipunlangkung-langkungaken déning para globalis. Nanging, para '''transformasionalis''' ugi kagungan pendhapat bilih bodho sanget menawi kita nyangkal kawontenanipun konsèp puniki. Posisi téoritis puniki kagungan pendhapat bilih globalisasi kedahipun dipunpahami dados "''saprangkat sesambetan ingkang wonten kaitanipun setungal lan setunggalipun kanthi murni nglampahi satunggiling kekiyatan, ingkang sabagéyan ageng mbotenboten dumados sacara langsung''". Para '''transformasionalis''' nelakaken bilih prosès puniki saged kawalik, utaminipun nalika perkawis kasebat négatif utawi, sakmbotenipunsakbotenipun, saged dipunkendhalèni.
 
== Sajarah globalisasi ==
Saya mekaring indhustri lan kabetahan dhumateng bahan baku sarta pasar ugi njalari munculing manéka werni [[perusahaan multinasional]] ing donya. Ing Indonésia umpaninipun, milai ''pulitik pintu terbuka'', perusahaan-perusahaan [[Éropah]] mbikak manéka werni cabangipun ing Indonésia. [[Freeport]] lan [[Exxon]] saking [[Amérika Sarékat]], [[Unilever]] saking [[Walanda|Walandi]], [[British Petroleum]] saking [[Inggris]] punika sapérangan contonipun. Perusahaan multinasional kados puniki tetep dados ikon globalisasi ngantos sapuniki.
 
Fase salajengipun terus lumampah lan pikantuk momentumipun nalika [[perang dingin]] rampung lan [[komunisme]] ing donya runtuh. Runtuhipun komunisme kadosipun maringi pangleresan bilih [[kapitalisme]] punika mergi paling saé kanggé mujudaken kasejahtraan donya. Implikasinipun, nagari-nagari ing donya milai nyawisaken dhiri dados pasar ingkang bébas. Perkawis punika kasengkuyung ugi kanthi mekaring teknologi [[komunikasi]] lan [[transportasi]]. Kasilipun, sekat-sekat antarnagari milai mbotenboten cetha.
 
== Réaksi masarakat ==
Téori puniki nelakaken bilih satunggiling nagari lan nagari sanès silih gumantung lan saged silih nguntungaken setunggaul kaliyan setunggalipun, lan salah satunggal wujudipun inggih punika silih gumantung ing babagan [[ékonomi]]. Kekalih nagari saged ''melakukan transaksi pertukaran'' selaras kaliyan kaunggulan komparatif ingkang dipungadhahi. Umpaminipun, [[Jepang]] nggadhahi kaunggulan komparatif ing produk kaméra dhigital (saged nyithak langkung èfesien lan mutunipun saé) sauntawis [[Indonésia]] nggadhahi kaunggulan komparatif ing prodhuk kain. Kanthi téori puniki, Jepang kaanjuraken kanggé ngendhegaken prodhuksi kainipun lan nggantos faktor-faktor prodhuksinipun kanggé maksimalaken prodhuksi kaméra dhigital, lajeng nutupi kekirangan panawaran kain kanthi mundhut saking Indonésia, mekaten ugi kosok wangsulipun.
 
Salah satunggiling panyandhet utami dumadosipun ''kerjasama'' wau inggih punika wontenipun larangan-larangan lan [[kawicaksanan protèksi]] saking pamaréntah satunggaling nagari. Ing satunggil sisih, kawicaksanan puniki saged ngreksa prodhuksi lebet nagari, nanging ing sanès sisih, perkawis badhé ningkatipun ragad prodhuksi barang [[impor]] saéngga awrat nembus [[pasar]] nagari ingkang dipuntuju. Para pro-globalisme mbotenboten sarujuk wontenipun protèksi lan larangan kasebat. Para pro-globalisme péngin dipunleksanaaken kawicaksanan perdagangan bébas saéngga regi barang-barang saged dipuntekan, akibatipun panyuwunan bakal ningkat. Amargi panyuwunan ningkat, kamakmuran badhé ningkat lan mekaten saterusipun.
 
Sapérangan klompok pro-globalisme ugi ngritik [[Bank Donya]] lan [[IMF]], kanthi pendhapat bilih kalih badan kasebat namung ngontrol lan ngaliraken dana dhumateng satunggaling nagari, sanès dhumateng satunggaling koprasi utawi perusahaan. Minangka asilipun, kathah silihan ingkang dipunparingaken dhawah ing tangan para [[diktator]] ingkang salajengipun nylèwèngaken lan mbotenboten migunakaken dana kasebat kados mesthinipun, nilar rakyatipun wonten ing lilitan utang nagari, lan ndadosaken tingkat kamakmuran tansaya mandhap. Amargi tingkat kamakmuran tansaya mandhap, mila masarakat nagari punika kapeksa ngirangi tingkat [[konsumsi]]nipun; kalebet konsumsi barang impor, saéngga laju globalisasi bakal kacandhet lan—miturut klompok pro-globalisme—ngirangi tingkat kasejahtraan padunung donya.
 
==== Gerakan antiglobalisasi ====
 
* '''Nyawisaken dana tambahan kanggé pambangunan ékonomi'''
Pambangunan séktor indhustri lan sapérangan séktor sanèsipun mbotenboten namung dipunkembangaken déning perusahaan asing, nanging utaminipun liwat investasi ingkang dipunlampahi déning perusahaan swasta dhomestik. Perusahaan dhomestik puniki asring mbetahaken modhal saking bank utawi pasar saham. Dana saking njawi nagari utamanipun saking nagari-nagari majeng ingkang nglebeti pasar arta lan pasar modhal ing lebet nagari saged mbiyantu nyawisaken modhal ingkang dipunbetahaken kasebat.
 
=== Awonipun globalisasi ékonomi ===
* '''Ngrendheti tuwuhing séktor industri'''
Salah satunggaling èfèk saking globalisasi inggih punika tuwuhing sistem perdagangan njawi rangkah ingkang langkung bébas. Tetuwuhan puniki njalari nagari-nagari berkembang mbotenboten saged malih ngginaaken tarif ingkang inggil kanggé maringi protèksi dhumateng indhustri ingkang nembé tuwuh (infant industry). Kanthi punika, perdagangan njawi rangkah ingkang langkung bébas nimbulaken rendhetan dhumateng nagari berkembang kanggé majengaken séktor indhustri dhomestik ingkang langkung cepet. Sasanèsipun punika, katergantungan dhumateng indhustri-indhustri ingkang dipungadhahi perusahaan multinasional sangsaya ningkat.
 
* '''Ngawoni neraca pambayaran'''
Globalisasi kapara minggahaken barang-barang [[impor]]. Sawalikipun, menawi satunggaling nagari mbotenboten kuwagang ''bersaing'' utawi tetandhingan, pramila èkspor mbotenboten saged tuwuh. Kawontenan puniki saged ngawonaken kondhisi [[neraca pambayaran]]. Èfèk awon sanès saking globaliassi dhumateng neraca pambayaran inggih punika pambayaran néto pendhapatan faktor prodhuksi saking njawi nagari kapara ngraosaken dhéfisit. Invèstasi asing ingkang saya kathah ndadosaken aliran pambayaran kauntungan (pendhapatan) invèstasi dhateng njawi nagari sangsaya ningkat. Mboten tuwuhipun èkspor saged ndadosaken awonipun neraca pambayaran.
 
* '''Séktor kauangan sangsaya mbotenboten stabil'''
Salah satunggalipun èfèk wigatos saking globalisasi inggih punika pangaliran invèstasi (''modhal'') portofolio ingkang saya ageng. Invèstasi puniki utaminipun ngliputi partisipasi dana njawi nagari dhateng pasar [[saham]]. Nalika pasar saham saweg ningkat, dana puniki badhé mili mlebet, neraca pambayaran tambah kathah lan [[dhuwit|regi artos]] badhé tambah saé. Kosokwangsulipun, nalika regi-regi saham ing pasar saham sangsaya mandhap, dana lebet nagari badhé mili dhateng njawi nagari, neraca pambayaran kapara dados tambah awon lan regi artos dhomestik mrosot. Kawontenan mbotenboten stabil ing séktor kauwangan puniki saged nimbulaken èfèk awon dhumateng kastabilan kagiyatan [[ékonomi]] sacara kaselruhan.
 
* '''Ngawoni prospèk tuwuhing ékonomi jangka panjang'''
Menawi perkawis-perkawis ingkang dipuntelakaken ing nginggil lumampah ing satunggaling [[nagara|nagari]], mila ing jangka cekak tuwuhing ékonomini dados mbotenboten stabil. Ing jangka panjang tetuwuhan ingkang kados puniki badhé ngirangi lajunipun tuwuhing ékonomi. [[Pendhapatan nasional]] lan kasempatan nyambut damel badhé sangsaya rendhet tuwuhipun lan masalah pangangguran mbotenboten saged dipunatasi utawi malah sangsaya awon. Ing pungkasanipun, menawi globalisasi nimbulaken èfèk awon dhumateng prospèk tuwuhing ékonomi jangka panjang satunggaling nagari, distribusi pendapatan dados sangsaya mbotenboten adil lan masalah sosial-ékonomi masarakat sangsaya awon.
 
== Globalisasi kabudayan ==
63.074

besutan