Pratélaning naraguna

Pratélaning naraguna

Naraguna ora ana.