Naraguna:Anggoro/istilah

Istilah2 sing diterjemahké ing wiki jawa:

Current event Warta wigati
Name Jeneng/Asma
Action/Tindakan Pratingkah/tumindak
Signature/Tanda tangan Tapak asma
Title/Judul Irah-irahan/judhul
Edit Suntingan