Ora ana kaca naraguna Cinoban

Kaca iki kudu digawé lan dibesut déning Cinoban