Ora ana kaca naraguna Kanabekobaton

Kaca iki kudu digawé lan dibesut déning Kanabekobaton