Ora ana kaca naraguna Kang Broden

Kaca iki kudu digawé lan dibesut déning Kang Broden