Ngèlmu Sosial

Ngèlmu Sosial utawa Humaniora iku ngèlmu sing manyinaoni kabèh tingkah laku manungsa. Ngèlmu sosial iku béda karo Sosiologi. Sosiologi iku namung manyinaoni tingkah laku manungsa ing masarakat waé.