Ngèlmu kadhokteran

Ngèlmu kadhokteran iku ngèlmu kang manyinaoni tatacarané lan fungsi awak manungsa lan mligi kepriyé mbenakaké fungsi-fungsi iku yèn ana masalah.

Ngèlmu iki ngusahakaké ndeleng awak manungsa kaya déné mesin mawi ngèlmu fisika lan genetika.