Ngoko bisa ateges:

  • Basa ngoko, basa Jawa kang nganggo tembung, ater-ater, lan panambang ngoko.
    • Basa ngoko lugu (uga diarani basa Jawa dwipa), basa ngoko kang kabèh tembungé ngoko.
  • Tembung ngoko, golonganing tembung Jawa kang kang dhasar