Nyi Rara Kidul

(Kaelih saka Nyi Roro Kidul)

Nyi Roro Kidul inggih punika salah satunggalipun carita ingkang misuwur. Boten namung ing masarakat Yogyakarta lan Surakarta piyambak, nanging carita punika sampun wonten ing Jawa. Ing Jawa Tengah, Jawa Kulon, lan Jawa Wétan. Ing Yogyakarta carita Nyi Roro Kidul dipungayutaken kaliyan carita para Raja Mataram. Nanging ing Jawa Wétan kususipun ing Malang Kidul, inggih punika ing Pasisir Ngliyep, Nyi Roro Kidul kasebat Kanjeng Ratu Kidul. Ing Pasisir Ngliyep dipunlajengaken upacara Labuhan, inggih punika panyerahan sesembahan saking pamuja Nyi Roro Kidul ingkang gadhah kepitadosan, wanda kang wonten punika saking pambiyantu Nyi Roro Kidul. Ing caritanipun, Nyi Roro Kidul inggih punika ratu ingkang ayu uga widadari. Keayuanipun boten saged pudar saking wekdal. Ing ngandhap Laut Kidul, inggih punika laut kang kasebat Samudra Hindia, kidulipun pulau Jawa. Nyi Roro Kidul gadhah tahta kang raya lan éndah. Sebatan sapanunggalanipun inggih punika Kadita kados kaayuanipun, kasebat Dewi Srengenge, kang ateges Matahari Jelita. Kadita inggih punika putra saking Raja Munding Wangi.[1]. Nyi Roro Kidul punika boten sanès jin ingkang gadhah kakuwatan ageng. Kados punika taksih wonten tiyang ingkang nyuwun pasugihan kanthi nyembah Nyi Roro Kidul. Kulawarganipun piyambak dados tumbal kanggé pados pesugihan ngantos sami séda piyambak-piyambak lan mangke para tiyang punika dipundadosaken budak Nyi Roro Kidul ing Karaton Laut Kidul.[2].

Nyi Roro Kidul

Cathetan sukuBesut

  1. www.bali3000.com(dipuntingali tanggal 5 Agustus 2011)
  2. [1](dipuntingali tanggal 5 Agustus 2011)