Lauw Ping Nio utawi Nyonya Meneer (dipunwaos: Menir)[1] (lair ing Sidoarjo, Jawa Timur, taun 1895 [2] séda taun 1978). Nyonya Meneer punika dados perintis wirausahawan indhustri jamu ing Indonésia.[2] Kados pundi asminipun Nyonya Meneer.[2] Wangsulanipun, amargi nalika ibunipun Nyonya Meneer taksih ngandhut, panjenenganipunipun ngidham namung dhahar menir, inggih punika turahan numbuk pantun ingkang wujudipun alit-alit.[2] Amargi punika, wekdal lairipun bayi langsung dipunparingi nama Menir.[2] Amargi prabawa ejaan Walanda, ejaan menir owah gantos Meneer.[2] Nyonya Meneer punika putri kaping tiga saking gangsal sadhèrèk. Panjenenganipun nggarwa kaliyan prinyantun saking Surabaya, ingkang lajeng boyongan dhateng Semarang.[2] Garwanipun Nyonya Meneer naté gerah, ngantos pinten-pinten cara amrih supados séhat malih.[2] Nanging ikhtiar punika dèrèng ngasilaken menapa-menapa.[2] Ing wekdal punika Nyonya Meneer nyobi damel jamu Jawa ingkang naté dipunwarahi déning tiyang sepuhipun.[2]

Nyonya Meneer

Sajarah Madegipun Perusahaan JamuBesut

Nyonya Meneer gesang ing wekdal panjajahan Walanda.[3] Ing wekdal ingkang sarwa susah punika garwanipun gerah, sampun pinten-pinten cara dipunlaksanakaken nanging tansah boten manggihi asil ingkang saé.[3] Nyonya Meneer nyobi damel jamu Jawa ingkang sampun naté dipunwarahi tiyang sepuhipun, amargi jamu punika garwanipun saged séhat malih.[3] Wiwit punika, Nyonya Meneer tansah damel jamu Jawa kanggé nulung kulawarga, tangga teparo, sadhèrèk, lan masarakat ingkang mbetahaken.[3] Panjenenganipun majang potret lan namanipun ing wadhah jamu supados saged ngraketaken tali pasedherekan kaliyan masarakat.[3] Kanthi modal piranti ingkang prasaja, usaha punika saged ngrembaka.[3]

Cathetan sukuBesut

Pranala njawiBesut