Obesitas

Obesitas punika, kawontenan tiyang ingkang kalemon. Inggih punika ingkang gajihipun ing badan kakathahan ngantos ngancam kaséhatanipun. Obesitas saged dipunanggep lelara, amargi saged njalari lelara sanèsipun.

Gambar lukisan tiyang lema

Radi paradhoksal, lelara punika wontenipun malahan manawi tiyang sampun reja.