Ompak

Ompak utawa umpak iku tegesé dhasar ya iku minangka salah sawijining pérangan omah jawa. Lumrahé ginawé saka watu kang atos. Wujudé kothak, minangka kanggo dhasaran ngedegaké saka, nanging wektu saiki ompak okèh kang digawé saka cor semèn amarga anggoné gawé luwih gampang lan regané murah. Kanggoné wong kang sugih ompak digawé saka watu kang di ukir saéngga luwih katon èdi.

Yèn ana ing gendhing gamelan Jawa ompak iku carané nabuh gamelan kanthi wirama dhasar utawa wirama baku.