Paleografi

Paleografi yaiku ilmu kang ngrembug manéka warna tulisan kuna. Ilmu iki diprelukaké kanggo neliti tulisan kuna kang ana ing watu, logam, utawa liya-liyané.[1]

AncasBesut

Ilmu Paleografi duwèni ancas:

  • Njlèntrèhaké tulisan kuna, amarga tulisan kuna angèl diwaca
  • Kanggo nemtokaké wektu lan panggonan tulisan tartamtu. Padatané karya sastra ora nyebutaké ana ngendi karya kuwi kagawé, lan sapa panganggité. Uga prelu nggatekaké tandha-tandha liyané, kaya ta bahan naskah, dawa lan jarak barisé, tinta (mangsi) kang digunakaké, lan liya-liyané.

RujukanBesut

  1. Baried, Siti Baroroh (1985). Pengantar Teori Filologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. kc. 62.