Tepangaken nama kula Elicefa, kula mahasiswa magister Lingusitik Universitas Gadjah Mada.