nuwun sewu, nama kula Okta Veriana, saweg kuliah ing UNY, jurusan PBD, fakultas FBS,angkatan 2010. kula lair tanggal lair, 17 Oktober 1991, ing tlatah Pacitan, kidul Propinsi Jawa Timur. alamat griya, Jl MT Haryono, No. 31, blumbang Ploso. putri pambarep saking Bapak Jumeno, saha Ibu Sri Hermiati. kula kuliah mendhet jurusan pendidikan bahasa daerah ing UNY, amargi kula remen basa Jawa saha kepengen saged matur mawi basa jawi ing padintenan kangge wujuding unggah-ungguh kaliyan tiyang sanes.