Pangantènan iku acara prajanjèn pasangan kang bakal manunggal. Urutané acara pengantènan:

 1. Madik
 2. Utusan
 3. Salaran
 4. Nontoni
 5. Lamaran
 6. Gethak dinten
 7. Singsedan
 8. Srah-srahan
 9. Kumbakarnan utawa rubukan
 10. Pasang tarub
 11. Siraman
 12. Dodol dawet
 13. Ngalub-alubi utawa paès
 14. Mudodarèni
 15. Ijab kabul
 16. Pahargya
 17. Ngunduh mantu