Parembugan:Kamaharajan Rum

Tambah rembug
Parembugan giyat

Ngerum & SésarBesut

Tembung Ngerum kagem Romawi kaliyan Caesar ingkang dipun pertal dados Sésar miturut terbitan kalawarta Kajawen ---596---. Mangga dipun timbang rumiyin bok menawi remen mindhahaké dhateng kaca énggal. Nuwun --Tukijo 14 Sèptèmber 2016 02.19 (UTC)

Mas @Jadinegara:, Kadosipun tembung "Rum" langkung umum dipunanggé ing tèks-tèks basa Jawi. Punika serat-serat ingkang nganggé tembung "Rum":

  1. Dongèng Cêkruk Truna
  2. Suluk Sèh Malaya
  3. Centhini
  4. Babad Giyanti
  5. Kitab Suci
  6. Kuran Jawi
  7. Kalatidha
  8. Paramayoga

Cahyo Ramadhani rembugan 14 Sèptèmber 2016 03.35 (UTC)

oh mekaten nggih mas @Cahyo Ramadhani:.. dados kita nyeratipun Kasésaran Rum nggih! --Tukijo 15 Sèptèmber 2016 01.47 (UTC)
Punika saged mbingungaken Mas @Jadinegara: antawis nami tiyang punapa gelar. Sésar ing nginggil punika mligi nami tiyang sanès gelar utawi jejuluk. Minangka gelar, wonten sumber ingkang nganggé tembung "Prabu", mila "Prabu Sésar" sanès "Sésar Sésar" (Kaisar Caesar utawi Emperor Caesar). Ing basa Indonésia dipunagem "Kaisar", ing basa Inggris "Emperor", ing basa Jawi satemené wonten tembung "Maharaja". Bokbilih "Empire" dipunpertal dados "Kamaharajan" mawon pripun? Utawi yèn kapeksa nganggé Caesar, ingkang dipunagem tembung "Kakaésaran" awit punika ugi naté dipunagem duk nguni.
Kula ngrujuk ing riki. Cahyo Ramadhani rembugan 15 Sèptèmber 2016 02.05 (UTC)
Nganu mas @Cahyo Ramadhani:, tembung Sésar punika kemawon pancen dipun asrep saking citraning Yulius Sésar punika amargi piyambake punika pamarentah jinis dhiktator. Namung bok menawi badhe ngagem tembung Maharaja/Maharatu ingkang luwih njawani nggih sae sanget. --Tukijo 15 Sèptèmber 2016 02.16 (UTC)
Oh nggih, kadosipun dipunserap mawon, Mas @Jadinegara:, sadangu gelar. Kula klèntu menawi kang kula maksud punika tembung gènerik kados "emperor" & "empire". Kalihipun kula usul yèn dipunpértal dados "Maharaja" lan "Kamaharajan". Menawi satunggal maharaja Rum pikantuk gelar Caesar tembé gelaripun diserap Sésar. Cahyo Ramadhani rembugan 15 Sèptèmber 2016 02.40 (UTC)
Bali menyang kaca "Kamaharajan Rum".