Sugeng rawuh wonten ing Wikipedia basa Jawi!

Panjenengan sampun miwiti nyunting wonten ing kanthi saé. Kita saranaken panjenengan damel akun (account) piyambak lan migunaaken wonten ing suntingan-suntingan salajengipun.

Panjenengan panci saged nyunting ing Wikipedia tanpa mlebet log (login), nanging damel akun wonten untungipun. menawi panjenengan sampun damel akun sadèrèngipun, panjenengan saged ngaktifaken kothak "ingat kata sandi" sadèrèngipun mlebet log, kanggé mlebet kanthi otomatis.


Sawetawis pranala (link) punika saged panjenengan pirsani, utaminipun kagem panganggé ingkang taksih énggal ing Wikipedia:

Kagem napakastani satunggalipun pesen ing papan dhiskusi, kados kaca puniki, ketik ~~~~ (tanda gelombang/tilde kaping sekawan). Mugi-mugi panjenengan kraos sekeca ing Wikipedia Jawi. Suwun!

Puryono| Pirembagan! 18 September 2012 19.34 (UTC)


Iki kaca parembugané naraguna anonim kang durung gawé akun, utawa kang ora nganggo akuné. Mula, awak dhéwé kudu nganggo alamat IP wujud angka kanggo nglacak dhèwèké. Alamat IP mangkono bisa dianggo sawatara wong. Manawa kowé minangka naraguna anonim lan rumasa yèn ana tanggepan kang ora ilok dieneraké marang awakmu, mangga gawéa akun utawa mlebua log kanggo ngéndhani bingung marang naraguna anonim liyané ing tembé buri.