Sugeng rawuh, JV029Finna!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
 • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
 • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 05.03 (UTC)

StefanusRA rembugan 04:26, 22 Maret 2011 (UTC)

Sugeng rawuh, JV029Finna!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
 • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
 • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 06.26 (UTC)


Nuwun Sewu
JV029Finna
Menika Aturan Kompetisi ing Putaran Pertama

 • Kompetisi Nulis ing Wikipedia Basa Jawa , putaran I diwiwiti tanggal 27 Maret 2011

lan puteran I pungkasan ing tanggal 31 Mei banjur putaran ka-2 mulai diwiwiti

 • Katantuan Puteran Kapisan (Ngawé Artikel Sampurna)
 • Katantuan Umum:
  • Ing 5 dina turut-turut ora nyunting artikel, peserta dianggep GUGUR
  • Artikel Sampurna kabagi dening 5 rujukan, ana gambar, wikifisasi, interwiki, lan kategori
  • Ing Saben akhir kalimat kudu kasertan dengan rujukan
 • Peraturan Putaran Pertama:
 • Sakjroning 14 dina pisanan, peserta kudhu ngawe paling sithik 2 artikel sampurna
 • Dina ka-15 Nganti manjing putaran kaloro kedua, syaraté peserta kudhu bisa ngawe artikel sempurna paling sitik 10 artikel


Mangga berbagi lan beramal ting Wikipedia Basa Jawa. Sugeng Lomba Maturnuwun.PL05 Faradisa rembugan 01:11, 27 Maret 2011 (UTC)

Ayo nyunting........ Gangsal dinten boten nyunting, gugur loh..... Artikel Sirup kawis sampun sae, ananging rujukane taksih kirang, diakritik dereng wonten, dereng wonten gambar, lan interwiki. Sumangga dipun lajengangaken. nuwun. PL05 Faradisa rembugan 16:12, 30 Maret 2011 (UTC)

Patroli Babak 1Besut

Kula nuwun JV029Finna...

menika hasil Patroli Babak 1

Presensi panjenengan wiwit tanggal 27 Maret 2011 dumugi tanggal 30 Maret 2011 2. Cobi pirsani.

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Sirup kawis 4 dereng dereng wonten dereng dereng kersane dados artikel sempurna, mangga dipunjangkepi
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I

PL05 Faradisa rembugan 06:21, 31 Maret 2011 (UTC)

Rujukan Wayang?Besut

Halo Finna,

untuk artikel Dalang rujukan pertama itu bertuliskan "Wayang"?maksudnya apa ya?sedangkan kamu menuliskan itu bahwa itu merupakan rujukan dari buku.

Jadi bukunya apa Mba Finna?hehehe


Maturnuwun.

Semangat.

JV400Hendra rembugan 02:14, 1 April 2011 (UTC)

Oh kalau emang jdul bukunya Wayang, terus penulisnya siapa??ditulisnya lengkap yaa kaya nulis daftar pustaka...
JV400Hendra rembugan 02:05, 3 April 2011 (UTC)

Ketumbar=tumbarBesut

Sugeng ndalu Mbak JV029Finna, nuwun séwu, artikel ketumbar punika sami kaliyan tumbar, menawi badhé nyunting mangga ing artikel tumbar. Samangké ketumbar dipunalihaken dhumateng tumbar. Matur nuwun, sugeng nyunting. Tracy rembugan 17:38, 5 April 2011 (UTC)

Patroli Babak 1 Sesi IIBesut

Kula nuwun JV029Finna...

menika hasil Patroli Babak 1 Sesi II

Presensi panjenengan wiwit tanggal 27 Maret 2011 dumugi tanggal 9 April 2011 10. Cobi pirsani.

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Sirup kawis 5 wonten dereng wonten wonten dereng wonten dereng wonten sumangga dipunjangkepi.
Dalang 1 dereng wonten dereng wonten wonten dereng wonten dereng wonten sumangga dipunjangkepi.
Jengkol 6 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sempurna.
Lontong Tuyuhan 5 wonten wonten wonten dereng wonten wonten sumangga dipunjangkepi.
Ketumbar 1 wonten wonten wonten wonten dereng wonten sumangga dipunjangkepi.
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I Sesi II

Nuwun...PL05 Faradisa rembugan 06:21, 31 Maret 2011 (UTC)

Ayo nyuntingBesut

Kanca-kanca ayo nyunting....

semangat...

aja padha mrithili...

Eling hadhiyahe lho...

nuwun. PL05 Faradisa rembugan 05:28, 13 April 2011 (UTC)

ISIBesut

Halo Finna,

wah artikel Teluk Penyu menarik ya..indah juga pantainya. hehehehehe... :D

kalau boleh saya menyarankan untuk menambahkan sis dari artikel tersebut walaupun memang sudah mempunyai 5 rujukan. Karena yang saya lihat dari rujukan-rujukan yang kamu pakai itu cukup banyak memberikan informasi yang lebih banyak, Jadikalau menurut saya sih lebih baik ditambahkan isinya lagi karena memang sumbernya juga ada.


Maturnuwun. JV400Hendra rembugan 09:11, 15 April 2011 (UTC)

 

Ayo nyuntingBesut

Ayo nyunting.... sedhela maneh putaran siji arep rampungan lho... aja nganti gugur. Isih ana putaran kaping loro lan kaping telu. Semangat kanca-kanca...   PL05 Faradisa rembugan 13:10, 16 April 2011 (UTC)

Ayo nyuntingBesut

Ayo nyunting.... sedhela maneh putaran siji arep rampungan lho... aja nganti gugur. Isih ana putaran kaping loro lan kaping telu. Semangat kanca-kanca...   PL05 Faradisa rembugan 13:12, 16 April 2011 (UTC)

  Ayo..ayoo.. Semangaaat...Empu rembugan 14:08, 16 April 2011 (UTC)

Semangat makaryaBesut

Ayo nyunting, sedhela maneh putaran I rampung..SEMANGAT...

 

Nuwun...PL05 Faradisa rembugan 06:46, 19 April 2011 (UTC)

artikel samaBesut

nuwun sewu JV029Finna,

Artikel Laksamana Cheng Ho kula busak amargi sampun wonten artikel Cheng Ho, lan isinipun sami. Kados pundi? nyuwun konfirmasinipun. nuwun. PL05 Faradisa rembugan 07:42, 24 April 2011 (UTC)

artikel samaBesut

Nuwun sewu JV029Finna,

Artikel panjenengan ingkang Laksamana Cheng Ho kula busak amargi isinipun sami kaliyan artikel Cheng Ho. Dos pundi? nuwun. PL05 Faradisa rembugan 07:44, 24 April 2011 (UTC)

artikel samaBesut

Nuwun sewu JV029Finna,

Artikel panjenengan ingkang Laksamana Cheng Ho kula busak amargi isinipun sami kaliyan artikel Cheng Ho. Dos pundi? nuwun. PL05 Faradisa rembugan 07:45, 24 April 2011 (UTC)

Patroli Babak 1 tahap IIIBesut

Kula nuwun JV029Finna, artikel panjenengan sampun sae, cacahipun ugi sampun kathah. Panjenengan saged mirsani rekapan artikel panjenengan wonten ngriki.

menika hasil Patroli Babak 1 tahap III

Suntingan panjenengan wiwit tanggal 27 Maret 2011 dumugi tanggal 24 April 2011 127. Cobi pirsani.

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Jaka Tarub kurang - - v v - Artikel badhe sempurna kok fotone dereng medal eah?? Interwiki ditambah. Dipunlajengaken nggih.
Krupuk urang - - - - - - Kok kosong eah?? Dereng saged dipunwastani artikel, dipunlajengaken nggih. Ampun dibaleni malih nggih...
Delima v v v v v v Artikel sampurna, penjelasanipun dipuntambahi nggih... dipunlajengaken nggih...
Tari Orèk-Orèk v v v v - v Artikel badhe sempurna, ananging boten saged dipunwastani artikel sampurna menawi dereng wonten interwikinipun nggih...
Jèngkol v v v v v v Artikel sempurna. Ing subbab Bahayane Jengkol penjelasanipun dipuntambahi nggih...Dipunlajengaken nggih...
Teluk Penyu v v v v v v Artikel sempurna. Artikel sampun sampurna, pramila inuse dipunbusak kemawon nggih...
Lontong Tuyuhan v v v v v v Artikel sempurna. Kategori artikel saged dipuntambahi nggih... kadosta Kabupaten Rembang.
Sirup kawis v v v v - v Artikel badhe sempurna. Interwikinipun pundi?? Penjelasanipun dipuntambah nggih...
Ketumbar 1 v v v v v Artikel dereng sempurna. Artikel punika taksih kirang ing cacahing ukara, sumangga dipunlajengaken.
Dalang 1 - - v - - Artikel dereng sempurna. kok taksih kosong nggih... sumangga dipunlajengaken.
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I


Menawi wonten pitakenan sumangga kemawon, ampun isin-isin. Nuwun...PL05 Faradisa rembugan 10:02, 24 April 2011 (UTC)

Tips gawe artikel kanthi OfflineBesut

Muga-muga tips iki ora nyalahi aturan kompetisi, menawi kirang leres mangga dipun owahi kemawon.

 • Kanggo sing ora nduwe komputer, ora nduwe koneksi internet 24 jam utawa namung nduweni wektu sing pas-pasan alias disambi kuliah aja kuatir. Panjenengan taksih saged nyunting artikel kanthi cara Offline (teng rental komputer), carane panjenengan ngetik artikel nganggo pengolah kata sederhana contone Notepad. Damel cengkorongan artikel kaya sing dadi paugeran wikipedia, yaiku:
 Judhul: Krupuk
definisi/penjelasan:
tuladha: Krupuk yaiku panganan sing digawe seka glepung ....

Carane ngisi gambar
[[Gambar:Krupuk.jpg|thumb|right|Gambar krupuk urang]]
Diakritik 
nang wikipedia basa jawa namung mbedakna e pepet kalih e taling (é miring lan è jejeg).
tuladha: pe-pet, lé-lé, awèt, sé-lèh
==Cathetan suku==
 <ref name="internet1">{{id}}[http://situskoran.com](Kaundhuh tanggal 30 April 2011)</ref>
==Delengen uga==
 [[Krupuk kulit]]
 [[Krupuk pasir]]
==Pranala njaba==
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 1] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 2] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 3] </ref>
 [[Kategori:jeneng kategori]]
Wikifikasi
 [[glepung]], [[budin]], [[Palembang]], [[Urang]]
Interwiki
 [[id:Judhul]]
 [[en:Judhul]]
 • Cengkorongan nang ndhuwur kuwi nek bisa dicetak/diprint terus disinaoni kode-kodene, luwih apik disimpan nang flashdisk, shg panjenengan bisa nyunting artikel nang ngendi wae ora tergantung karo komputer lan koneksi internet. Mugiya mangfangat. Empu rembugan 02:03, 1 Mei 2011 (UTC)

NuwunPL 05 SIGIT rembugan 15:29, 3 Mei 2011 (UTC)

Patroli Babak 1 tahap IVBesut

Kula nuwun JV029Finna, artikel panjenengan sampun sae, cacahipun ugi sampun kathah. Panjenengan saged mirsani rekapan artikel panjenengan wonten ngriki.

menika hasil Patroli Babak 1 tahap IV


Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Jaka Tarub kurang - - v v - Artikel badhe sempurna kok fotone dereng medal eah?? Interwiki ditambah. Dipunlajengaken nggih.
Krupuk urang - - - - - - Kok kosong eah?? Dereng saged dipunwastani artikel, dipunlajengaken nggih. Ampun dibaleni malih nggih...
Delima v v v v v v Artikel sampurna, penjelasanipun dipuntambahi nggih... dipunlajengaken nggih...
Tari Orèk-Orèk v v v v v v Artikel sempurna. Ayo penjelasane ditambahi....
Jèngkol v v v v v v Artikel sempurna. Ing subbab Bahayane Jengkol penjelasanipun dipuntambahi nggih...Dipunlajengaken nggih...
Teluk Penyu v v v v v v Artikel sempurna. Artikel sampun sampurna, pramila inuse dipunbusak kemawon nggih...
Lontong Tuyuhan v v v v v v Artikel sempurna. Kategori artikel saged dipuntambahi nggih... kadosta Kabupaten Rembang.
Sirup kawis v v v v v v Artikel badhe sempurna. cacahe tembung kirang, mangga dipun jangkepi.
Ketumbar 1 v v v v v Artikel dereng sempurna. Artikel punika taksih kirang ing cacahing ukara, sumangga dipunlajengaken.
Dalang 1 - - v - - Artikel dereng sempurna. kok taksih kosong nggih... sumangga dipunlajengaken.
Pavel Nedved v v v v v v Artikel sempurna. Artikel sampun sampurna, pramila inuse dipunbusak kemawon nggih...
Amir Hamzah v v v v v v Artikel sempurna. Artikel sampun sampurna, pramila inuse dipunbusak kemawon nggih...
David Beckham 2 v v v v - Artikel dereng sempurna. Ayo dijangkepi rujukane, diakritike...
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I


Menawi wonten pitakenan sumangga kemawon, ampun isin-isin. Nuwun...PL05 Faradisa rembugan 10:02, 24 April 2011 (UTC)

Artikel Pilihan Putaran PertamaBesut

Nuwun JV029Finna

Panjenenengan dereng ngumpulake artikel pilihan putaran pertama sumangga dipunpilih lan di kirim klik ting mriki .Pengumpulan paling akhir tanggal 22 Mei 2011 jam 00.00WIB. Menawi tanggal 22 Mei 2011 jam 00.00WIB mboten ngumpulake artikel pilihan, panitia ingkang milih. Matur nuwun

Wilujeng Nyunting lan Semangat.Puryono rembugan 01:56, 19 Mei 2011 (UTC)

Patroli Babak I Sesi IVBesut

Kula nuwun JV029Finna,

Artikel panjenengan sampun sae, cacahipun ugi sampun kathah. Panjenengan saged mirsani rekapan artikel panjenengan wonten ngriki.

menika hasil Patroli Babak 1 tahap IV

Presensi panjenengan wiwit tanggal 27 Maret 2011 dumugi tanggal 20 Mei 2011 45. Suntingan panjenengan wiwit tanggal 27 Maret 2011 dumugi tanggal 20 Mei 2011 397. Cobi pirsani.

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Jaka Tarub 5 dereng wonten dereng wonten wonten dereng wonten wonten Kersane dados artikel sampurna sumangga dipunjangkepi. Ayo nyunting...
Krupuk urang dereng wonten wonten wonten wonten wonten dereng wonten Kersane dados artikel sampurna sumangga dipunjangkepi. Ayo nyunting...
Delima 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Tari Orèk-Orèk 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Jèngkol 6 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Teluk Penyu 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Lontong Tuyuhan 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Sirup kawis 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Ketumbar 1 wonten wonten wonten wonten wonten Kersane dados artikel sampurna sumangga dipunjangkepi. Ayo nyunting...
Dhalang dereng wonten wonten wonten wonten wonten dereng wonten Kersane dados artikel sampurna sumangga dipunjangkepi. Ayo nyunting...
Pavel Nedved 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Amir Hamzah 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
David Beckham 7 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Pantai Kartini Rembang 5 wonten wonten wonten dereng wonten wonten Kersane dados artikel sampurna sumangga dipunjangkepi. Ayo nyunting...
Candhi 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I sesi IV


Menawi wonten pitakenan sumangga kemawon, ampun isin-isin. Nuwun... Faradisa    rembugan 03:48, 20 Mei 2011 (UTC)

Artikel Kerjasama TimBesut

Mangga kula aturi milih artkel kerjasama tim ing ngriki. Nuwun.... SIGIT   rembugan 16:48, 29 Mei 2011 (UTC)

Peraturan Putaran 2 Papat LimpadBesut

 • Ketentuan Umum:
 1. Menyerahkan 1 artikel pilihan (artikel sempurna) untuk dinilai oleh juri(diperbolehkan mengajukan artikel yang sudah ditulis dari putaran 1)
 2. Memilih 1 artikel kolaborasi yang sudah disediakan oleh panitia.
 3. Disetiap akhir kalimat harus disertai dengan rujukan
 4. Membuat artikel rintisan (stub) sebanyak 200 artikel rintisan
 5. Artikel rintisan terdiri dari 2 rujukan, ada gambar, wikifisasi, interwiki, kategori , artikel rintisan minimal 160 kata
 6. Artikel rintisan harus baru, tidak melanjutkan yang sudah ada.
 • Peraturan Putaran Kedua:
 1. Artikel kolaborasi:
a. Setiap peserta minimal menyunting sebanyak 15 kali untuk artikel kolaborasi yang dipilih.
b. Jika kurang dari 15 kali, maka nilai kolaborasinya 0, sedangkan jika lebih dari 15, maka akan mendapatkan nilai 10.00.
 • Penilaian:
 1. Nilai kuantitatif yang dihitung hanya absensi (20%), jumlah artikel rintisan (40%), nilai kerjasama yang dikasih 10%, maka total penilaian kuantitatif = 70%
 2. Nilai juri dari artikel pilihan peserta sebesar 30%.

Nuwun. SIGIT   rembugan 09:53, 31 Mei 2011 (UTC)

Pengumumam Asil Putaran 1Besut

Nuwun Sewu, menika asil Putaran 1 ingkang saged dipun pirsani wonten ngriki. Nuwun. Nurulbaitirohmah rembugan Nurulbaitirohmah 04:06, 7 Juni 2011 (UTC)

Artikel Pilihan Putaran II (rintisan)Besut

Nuwun Mbak Finna

Artikel ingkang sampun didamel/disunting kedah dipunoaringgi

{{inuseuntil}} kanthi ngetikaké {{inuseuntil|30 Oktober 2011}} ing bagéan wiwitan artikel.

asilé ing bagéan dhuwur artikel bakal ana tag: {{inuseuntil|30 Oktober 2011}}

Matur nuwun.SEMANGAT NYUNTING.PL09Puryono rembugan 22:39, 9 Juni 2011 (UTC)

Re:inuseBesut

Sami-sami Mbak Finna.

Mangga semangat ndamel artikel rintisan lan absenipun dipuntingkatake (sregep nyunting).

Matur Nuwun.PL09Puryono rembugan 12:20, 12 Juni 2011 (UTC)

Presensi Putaran KeduaBesut

Halo Finna Dwi Estianingrum,

Saya ingin memberitahukan perihal presensi kompetisi Papat Limpad untuk Putaran 2 ini. Perlu diketahu bahwa aturan presensi yang berlaku adalah peserta GUGUR jika tidak menyunting selama 7 hari berturut-turut. Oleh karena itu per tanggal 4 Juli 2011, presensi ini akan diberlakukan.

Putaran 2 akan berlangsung hingga tanggal 31 Juli 2011. Mohon diperhatikan dan sekian informasi dari saya. Tetap semangat untuk menyunting dan melanjutkan kompetisi Papat Limpad ini.


Salam,


Hendra Prastiawan   bicara 19:32, 3 Juli 2011 (UTC)

Patroli Artikel RintisanBesut

Halo Mbak Finna

Sugeng nyunting

Nuwun sewu, wonten artikel rintisan panjenengan ingkan dereng wonten Cathetan suku lan paling sitik loro (referensi) sumangga enggal-enggal dipun jangkepi lan cacahé kata ing satunggal artikel paling satitik 160 kata.

Artikel rintisan panjenengan ingkang dereng wonten Cathetan suku (referensi)

 • Tari Saman
  • (cacahé kata 205)-(cukup)
  • Cathetan suku durung ana
 • Paskibraka
  • (cacahé kata 103 (kurang) )
  • Cathetan suku durung ana
 • Kecak
  • (cacahé kata 129 (kurang) )
  • Cathetan suku durung ana

Semangat nggih.PL09Puryono rembugan 05:35, 16 Juli 2011 (UTC)

Artikel Putaran IIBesut

Nuwun sewu Mbak FInna, menika rekap artikel rintisan ing putaran II panjenengan, mangga klik ing griki. Ampun supe nyunting artikel gabungan, lan nyiapake artikel pilihan kangge penilaian putaran II. Nuwun.  SIGIT   rembugan 21:51, 21 Juli 2011 (UTC)

Artikel Pilihan Putaran IIBesut

Mangga ngajukake artikel pilihan kangge penilaian Putaran II ing ngriki. Nuwun. SIGIT   rembugan 22:07, 21 Juli 2011 (UTC)

Peraturan Putaran 3 Papat LimpadBesut

 • Ketentuan Umum:
 1. Menyerahkan 1 artikel pilihan (artikel sempurna) untuk dinilai oleh juri(diperbolehkan mengajukan artikel yang sudah ditulis dari putaran 1)
 2. Disetiap akhir kalimat harus disertai dengan rujukan
 3. Membuat artikel rintisan (stub) sebanyak 200 artikel rintisan
 4. Artikel rintisan terdiri dari 2 rujukan, ada gambar, wikifisasi, interwiki, kategori , artikel rintisan minimal 160 kata
 5. Artikel rintisan harus baru, tidak melanjutkan yang sudah ada.
 • Penilaian:
 1. Nilai kuantitatif yang dihitung hanya absensi (30%), jumlah artikel rintisan (40%), maka total penilaian kuantitatif = 70%
 2. Nilai juri dari artikel pilihan peserta sebesar 30%.

Nuwun.  Ndut    rembugan 09:29, 1 Agustus 2011 (UTC)

Artikel Rintisan Putaran Ka- 3Besut

Nuwun JV029Finna

Menawi miwiwiti artikel rintisan kang anyar ing putaran ka-3 Papat Limpad,kedah diwenehi utawa dipasang inuseuntil

Thuladha:


{{inuseuntil|10 Oktober 2011}}

 • Lan menika artikel panjenengan ingkang di revisi lan dipasang inuseuntil KLIK TING MRIKI.
 • Menawi ajeng mreksani jadwal Penilai lan pengumuman Papat Limpad KLIK TING MRIKI

Wilujeng Nyunting lan Semangat.PL09Puryono rembugan 04:13, 2 Agustus 2011 (UTC)

SaranBesut

Halo Fina, selamat anda lolos ke Putaran Final. Di putaran final peserta diberi tugas untuk membuat artikel rintisan sejumlah 200, tetapi artikel tersebut harus memenuhi kriteria wikipedia (ensiklopedis).

Artikel rintisan :

 1. Artikel harus baru.
 2. Di dalam artikel terdapat 2 rujukan, gambar, wikifikasi, interwiki, kategori.
 3. Satu artikel rintisan minimal 160 kata.
 4. Setiap membuat artikel rintisan diberikan citakan (inuseuntil). Seperti dibawah ini

{{inuseuntil|31 Agustus 2011}}

Ada ketentuan untuk putaran final ini, apabila artikel rintisan yang ditulis peserta sudah mencapai 30 tetapi masih ada beberapa artikel yang masih salah dalam hal teknis dan isi artikel yang menyimpang, atau melebar, peserta tidak diperbolehkan untuk menambah artikel rintisan baru.

Coba artikel yang telah anda tulis diteliti dahulu sebelum lanjut ke artikel rintisan yang lain:

 1. Tlaga Rawa Pening
 2. Theodor Mommsen


Nuwun. SIGIT   rembugan 10:41, 3 Agustus 2011 (UTC)

Pengumunan Nilai Putaran IIBesut

Halo Finna,

Nilai kompetisi Papat Limpad putaran II sudah keluar lho... Silahkan dilihat di sini. Selamat ya... Tetap semangat di putaran final.

 

Nuwun.  Ndut    rembugan 02:51, 6 Agustus 2011 (UTC)

Saran Artikel MarxismeBesut

Mbak Finna, artikel Marxisme, teksih ngandhut basa Indonésia, mangga dipun dandosi rumiyen. Kados ing ukara kang pungkasan tesih basa Indonésia.Nuwun. SIGIT   rembugan 03:23, 6 Agustus 2011 (UTC)

Patroli Putaran III Tahap IBesut

Mbak Finna,

Menika asil patroli putaran III tahap I.

 • Presensi

Presensi panjenengan wiwit tanggal 1 - 10 Agustus 2011 namung 10, cobi dipunpirsani ing ngriki

 • Artikel
Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Tlaga Rawa Pening v v v v v v Artikel rintisan sampurna
Theodor Mommsen v v v v v v Artikel rintisan sampurna
Masjid Sultan Suriansyah v v v v v v Artikel rintisan sampurna
Origenes v v v v v v Artikel rintisan sampurna
Marxisme v v v v v v Artikel rintisan sampurna
Emily Robison v v v v v v Artikel rintisan sampurna
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Patroli jilid II

Nuwun.   Semangat nyunting!  Ndut    rembugan 15:53, 10 Agustus 2011 (UTC)

Berikut adalah komentar dari juri penilaian putaran II,

 • Juri 1
 1. Kalimat berpola bahasa Indonesia
 2. Kata-kata banyak yang menggunakan Bhs Indonesia sebenarnya dlm bhs Jawa ada
 • Juri 2
 1. tapel watese Banyumas, Purbalingga,….; Ing gunung iki ana papan plesiran, ….; ?; GS kuwi sawijining ….pendaki (miring); Purwokerto….nanging uga saka kutha-kutha…;…..utawa alas gunung; Aktivitas kang pungkasan ….ngetokake lava pijar;
 2. Jalur munggah kang lumrah……; Munggah menyang GS lumayan angel marga sadawane dalan munggah arang tinemu tuk, anane mung ……; Mula, pendaki (miring) diprayogakake nggawa wedang dhewe yen arep munggah.Bab liya kang kerep dadi masalah yaiku kabut utawa pedhut. Pedhut ing GS gampang tekane lan wancine ora mesthi tur kandel.; Yen.....Bambangan, banyu ngombe ora dadi masalah marga rada gampang. ;....Pos V utawa.....ana kali cilik kang mapan ing sakngisore Pos V. Sakliyane........rute munggah...;Saka........, yaiku pucuke, mbutuhake wektu watara 8 lan ing Pos 2 lan 3 ana tuke; Utawa bisa uga munggah saka objek ......, rute munggah saka Guci iki jalure njulek lan ora rata; Nanging sesawangan ing .....luwih ngresepake ditandhing karo ...; Sesawangan alam ....Guci....; Rute.........kutha Tegal......kutha............
 • Juri 3
 1. Campuran basa Indonesia, antara liya: kabut->pedhut, terjal->ndeder, kota->kutha, sering->kerep
 2. Cara nganggo tandha diakritik isih durung bener: ékspedisi->èkspédhisi, angél->angèl, combéran_>combèran, ombénan->ombènan, beda->béda
 3. Campuran basa krama: ora tinemu
 4. Pamilihan lan pangecakan tembung isih kurang bener: minuju->tumuju,
 • Juri 4
 1. Materi ini akan lebih lengkap jika digenapi peta yangbmenunjukkan letak Gunung Slamet.
 2. Kata seperti "minuju" semestinya diganti "tumuju".

Semoga bisa menjadi masukan diputaran III.Nuwun. SIGIT   rembugan 17:33, 11 Agustus 2011 (UTC)

Undangan Buka dan Nyunting BersamaBesut

Mohon kehadiran saudara pada:

 • hari/ tanggal : Senin/ 22 Agustus 2011
 • tempat  : B1 FBS
 • keperluan  : Buka bersama dan nyunting bersama

Terimakasih. Nuwun. SIGIT   rembugan 05:29, 18 Agustus 2011 (UTC)

Njangkepi artikelBesut

Ing ngisor iki artikel seratan panjenengan ing putaran III ingkang dereng jangkep, mangga dipun jangkepi. Nuwun.

 1. Dominique Strauss-Kahn
 2. Hermione Granger
 3. Uesugi Kenshin

Nuwun. SIGIT   rembugan 08:49, 30 Agustus 2011 (UTC)

Patroli ArtikelBesut

Nuwun Mbak Finna

Panutupan putaran III (Final) tanggal 10 Oktober 2011 (30 dinten malih).Ugi kedah ngempalake 200 artikel rintisan sampurna.Dhaptar kontribusi panjenengan ing putaran ka-III nembe pikantuk 14 artikel rintisan sampurna lan 1 artikel lanjutan ingkang kedah dikembangake sumangga dipun tambah malih artikel rintisanipun.Menawi ajeng mreksani dhaptar kontribusi panjenengan saget KLIK TING MRIKI.Langkung SEMANGAT.Matur nuwun. PL09Puryono| Pirembagan! 17:26, 7 September 2011 (UTC)

RudiniBesut

Halo Mbak Finna, wilujeng nyunting lan semanggat inggih.

Artikel irah-irah Rudini panulisan ting jroning infobox bagean

|image      = udini.jpg 

(punika salah) ingakang leres

|image      = rudini.jpg

Sumangga dipun Éwahi kersane foto Pak Rudini saget ting salebete infobox.

 • Manuk Hantu: Referensi/Cathetan suku dereng wonten sumangga dijangkepi.


Semangat nggih artikel rintisan panjenengan nembe kacathet 17 artikel rintisan (syarat ngumpulake 200 artikel:kurang 183 artikel rintisan.Pangumpulan terakir tanggal 10 Oktober lhoo...Wilujeng Nyunting lan Matur nuwun. PL09Puryono| Pirembagan! 17:06, 12 September 2011 (UTC)

GambarBesut

id:Pembicaraan Pengguna:JV029Finna. Albertus Aditya pirembagan 13:43, 18 September 2011 (UTC)

PatroliBesut

Halo Mbak Finna

Dhaptar artikel rintisan panjenengan pertanggal 24 September 2011 kaitung kanthi cacah:17 artikel rintisan lan 4 artikel rintisan (durung rampung):

 1. Rudini
 2. Imperium Britania
 3. Kaisar Tang Gaozu
 4. Kaisar Tang Gaozu

Pungkasan Putaran III tanggal 10 Oktober 2011 (tasih 15 dina) Sumangga langkung giat malih, Syarat-Syarat utawa ing putaran III yaiku ngawe artikel rintisan kanthi cacah 200 artikel rintisan.Menawi ajeng mreksani dhaptar artikel panjenengan sumangga KLIK TING MRIKI.Wilujeng Nyunting.Maturnuwun. PL09Puryono| Pirembagan! 14:31, 24 September 2011 (UTC)

ARTIKEL PILIHAN PUTARAN III (FINAL)Besut

Nuwun Mbak FINNA

Panjenengan sampun saget ngempalake artikel pilihan panjenengan kanthi ngisi TING MRIKI.

Katentuan pangumpulan:

 1. Panjenengan saget ngempalake artikel pilihan uga ngembangake nganthi wates tanggal pangumpulan 9 Oktober 2011 jam 00:00 WIB.
 2. Artikel Pilihan bisa dijupuk saka artikel sempurna ing putaran I lan II (kanthi ketentuan durung diajukake dadi artikel pilihan).
 3. Wates wektu pangumpulan nganthi tanggal 9 Oktober 2011 jam 00:00 WIB, wenawa panjenengan ora ngumpulake ing tanggal iku. Panitia ndhuweni hak milih artikel kanggo di dhaptarake ing draf artikel pilihan.Matur nuwun. PL09Puryono| Pirembagan! 22:29, 27 September 2011 (UTC)

Re:Artikel Rintisan Putaran IIIBesut

Nuwun Mbak Finna.

Panjenengan ing putaran Ka III/Final nembe ngempalake 17 artikel rintisan dadi lan 3 artikel rintisan durung dadi kayata:

 1. Rudini (Interwiki durung ana)
 2. Imperium Britania (Cathetan suku lan kudu dikembangake)
 3. Kaisar Tang Gaozu (interwiki lan cathetan suku durung ana)

lan panjenengan kedah ngumpulake artikel pilihan ing putaran III/Final uga ngumpulake 200 artikel.Wilujeng nyunting.Matur nuwun.Salam PL09Puryono| Pirembagan! 6 Oktober 2011 04.23 (UTC)

Artikel Pilihan Putaran III/FinalBesut

Nuwun Mbak Finna

Panjenengan dereng ngempalake artikel pilihan ing Putaran ka-III/Final Papat Limpad I, sumangga enggal-enggal ngempalake.matur nuwun.Salam PL09Puryono| Pirembagan! 6 Oktober 2011 23.01 (UTC)

Artikel Rintisan (17) durung dadi (3)Besut

Ayo Mbak Finna Semangat, Artikel Rintisan Panjenengan tasih kurang katah lan panjenengan nembe ndamel artikel rintisan kanthi cacah 17 artikel rintisan lan artikel durung dadi 3.Mangga dipun preksani ting mriki.Matur nuwun, Wilujeng nyunting.Salam PL09Puryono| Pirembagan! 7 Oktober 2011 15.50 (UTC)

Putaran III Papat Limpad Bar-baranBesut

Nuwun Mbak Finna,Pungkasan Nyunting ing Putaran III Papat Limpad Paling telat:

 • Dina  : Senin
 • Jam  : 12.00 (awan)
 • Tanggal : Tanggal 10 Oktober 2011

Tasih wonten kalih dinten malih.Kangge ndamel artikel rintisan utawa ngerapekake artikel, sumangga langkung giat lan semangat.Menawi wonten artikel suntingan ingkang langkung sae saking katetuan ing ndhuwur panitia ora bakal diitung dadi kontribusine paserta.Matur nuwun.Semangat.Salam. PL09Puryono| Pirembagan! 8 Oktober 2011 19.30 (UTC)

Ulem (Undangan) Panutupan Papat Limpad lan Pangumuman PamenangBesut

Ulem

Nuwun Wiyosipun,

Panitia Papat Limpad Semarang,angantu-antu keparingipun rawuh panjenengan wonten ing.Panutupan Papat Limpad lan Pangumuman Pamenenang,mbenjing ing:

Dinten :Kamis Wage

Surya kaping :13 oktober 2011

Wekdal :08.00-rampungan

Papan :ing Panggung Kabukak,Fakultas Bahasa Seni UNNES.

Wasana sanget Panitia Papat Limpad ing pangajeng-ajeng mengah rawuh sedaya paserta Papat Limpad I lan Papat Limpad II.

Matur Nuwun. PL09Puryono| Pirembagan! 10 Oktober 2011 22.48 (UTC)

Salam KenalBesut

Matur nuwun sampun mosting artikel bab kuliner ing tlatah daerah Rembang, Lasem, lan sakupengipun. Salam Kenal! :) Gilangsuryas pirembagan 27 September 2013 16.34 (UTC)