URUN REMBUG

꥞ꦀꦸꦃꦸꦁꦞ꧆ꦏꦥꦹꦐꦿ꥞

Wis akeh sing ngrembug lan ngupayakake kahananing aksara Jawa supaya tetep urip. Saperangan ana sing ora pati maelu, saperangan sedulur rumangsa nlangsa amarga aksarane para leluhure wis ora diwenehi papan kanggo urip ing satengahing masyarakat Jawa, sing lagi tumapak menyang jaman 'modern'.


꧎ꦈꦶꦇꦔꦺꦄꦾꦇꦶꦼꦓ꧄ꦏꦥꦹꦐꦝꦁꦧꦹꦊꦍꦄꦔꦺꦄꦄꦀꦁꦕꦁꦕꦶꦼꦀꦄꦛꦃꦌꦈꦇꦸꦊꦍꦆꦷꦆꦷꦊꦔꦸꦃꦶꦊꦿ꧋ ꦇꦺꦊꦃꦼꦾꦁꦔꦁꦇꦶꦼꦺꦀꦻꦃ

ꦊꦆꦶꦏꦺꦀꦉꦸ꧋ ꦇꦺꦊꦃꦼꦓꦁꦛꦷꦅꦸꦉꦸꦽꦃꦸꦏꦼꦇꦁꦷꦉꦼꦇ꧋ ꦀꦏꦽꦐꦀꦄꦛꦃꦺꦁꦓꦕꦉꦸꦀꦸꦽꦺꦃꦈꦶꦺꦇꦔꦻꦃꦅꦶꦺꦈꦺꦁꦾꦀꦶꦊꦊꦁꦘꦼ

ꦺꦐꦻꦀꦸꦃꦶꦊꦔꦶꦼꦇꦆꦷꦓꦾꦀꦶꦼꦏꦇ꧀ꦃꦄꦆꦠꦈ꧋ꦇꦶꦼꦉꦐꦶꦆꦸꦏꦊꦄꦣꦷꦎꦼꦌꦏꦺꦁꦣꦻꦺꦋꦊ꧆ꦁꦿ꧋


Ing wektu saiki, sing sarwa cepet lan padha kepengin praktis, ora mokal banjur padha ninggalake aksara Jawa kanthi pawadan 'repot' lan ora bisa kanggo internet. Bab iki kudune ora kedawa-dawa, jalaran ing kaca-maya, saiki aksara Jawa wis bisa disawang lan diwaca tumrap para sedulur ing isih padha kelingan lan ngerti tata-tulise. Ing jejaring sosial kayata facebook uga wis bisa nganggo aksara Jawa. Dene jinising font Jawa kang jumbuh (compatible) kanggo jejaring sosial mau, kang aran FONT CARAKAN ANYAR.


꧎ꦀꦶꦼꦈꦷꦄ꥛ꦹꦇꦀꦶꦄꦶ꧋ꦇꦶꦼꦇꦽꦈꦂꦷꦊꦷꦆꦝꦁꦞꦋꦄꦷꦺꦊꦓꦶꦁ꧂ꦞꦄꦚꦶꦇꦿ ꦺꦀꦻꦃꦺꦏꦻꦄꦉꦑꦎꦠꦹꦽꦊꦋꦁꦶꦼꦐꦉꦝꦺꦄꦔꦄꦛꦃꦌꦈ

ꦄꦁꦦꦶꦊꦈꦅꦁꦿ ꧐ꦺꦃꦺꦊꦻꦆꦿ꧐ ꦉꦺꦁꦔꦻꦃꦑꦶꦇꦄꦼꦺꦐꦻꦑ꧆ꦁꦚꦷꦽꦺꦁꦆꦿ꧋ꦑꦑꦔꦶꦄꦶꦄꦸꦅꦸꦺꦁꦺꦀꦻꦃꦄꦷꦅꦈꦅꦈ꧋

ꦌꦉꦽꦃꦁꦔꦶꦼꦄꦂꦏꦍ꧋ꦇꦀꦶꦄꦶꦀꦄꦛꦃꦌꦈꦈꦶꦇꦥꦶꦇꦅꦶꦇꦈꦼꦉꦁꦙꦶꦈꦂꦆꦸ꧂ꦏꦊꦞꦃꦇꦷꦅꦸꦉꦸꦽꦇꦶꦼꦀꦶꦇꦶꦾꦊꦋꦺꦄꦉꦶ"ꦓꦁꦝꦁꦧꦷꦽ

ꦆꦶꦆꦆꦆꦸꦉꦶꦺꦇꦛ꧌

ꦀꦶꦼꦌꦷꦌꦃꦶꦼꦺꦇꦻꦇꦶꦍꦉꦘꦍꦆꦺꦊꦇꦥꦹꦄꦔꦐꦈꦶꦇꦥꦶꦇꦓꦼꦺꦐꦻꦀꦄꦛꦃꦌꦈ꧌ ꦺꦅꦺꦁꦌꦶꦁꦶꦇꦛꦶꦼ FONT ꦌꦈꦄꦼꦌꦸꦏꦥꦹꦾ

(COMPATIBLE) ꦄꦼꦺꦐꦌꦷꦌꦃꦶꦼꦺꦇꦻꦇꦶꦍꦉꦣꦀꦸ꧋ ꦄꦼꦀꦃꦁꦿ FONT CARAKAN ANYAR꧌


Supaya bisa maca facebook kang nggunakake aksara Jawa, para sedulur kudu masang(instal) font Carakan Anyar menyang sajroning Windows. Dene pranala kanggo ngundhuh font mau yaiku :

꧎ꦇꦸꦊꦍꦑꦶꦇꦏꦂ facebook ꦄꦼꦀꦼꦐꦸꦁꦄꦔꦺꦄꦀꦄꦛꦃꦌꦈ꧋ꦊꦃꦇꦷꦅꦸꦉꦸꦽꦄꦸꦅꦸꦏꦇꦼ (instal) FONT Carakan Anyar ꦏꦷꦎꦼꦇ

ꦇꦺ꧂ꦌꦻꦁꦶꦼ Windows꧌ ꦺꦅꦺꦁ꧂ꦊꦁꦉꦄꦼꦺꦐꦻꦓꦸꦁꦟꦹꦾ font ꦏꦀꦸꦍꦀꦶꦄꦸ ꧐

https://sites.google.com/site/hanacarakan/font/Carakan-Anyar-Rev-01D.ttf?attredirects=0&d=1

Salah sawijining paguyuban (grup) facebook kang nyengkuyung adeging aksara Jawa yaiku: GinauMacaLanNulisJawa ing pranala: https://www.facebook.com/groups/210322645675685/

Ing papan mau ana katrangan (panduan) carane ng-instal font carakan anyar, jangkep lan keyboarde.

Sadurunge bisa maca aksara Jawa, tambahan font-carakan anyar Download font Carakan-Anyar ing link:


https://sites.google.com/site/hanacarakan/font/Carakan-Anyar-Rev-01D.ttf?attredirects=0&d=1

Ora mung basane sing kudu diopeni, nanging aksarane uga kudu entuk kawigaten. Sebab aksara kuwi minangka wadhaging basa. Basa Jawa senajan ngalami owah-owahan isih tetep dienggo ing bebrayan Jawa, mula bakal luwih genep yen aksarane uga diuripake lan dienggo. Komputer minangka alat tulis lan alat komunikasi wis gelem nampa wujuding aksara Jawa. Yen nganti sedulur-sedulur ora migunakake kemajuwaning teknologi, wurung tan wurunga mung bakal dadi keri ing playuning jaman.

꧎ꦺꦀꦻꦃꦏꦸꦼꦑꦇꦺꦁꦇꦶꦼꦄꦸꦅꦸꦅꦶꦺꦀꦻꦺꦊꦁꦕꦶ꧋ ꦁꦓꦶꦼꦀꦄꦛꦃꦺꦁꦀꦸꦐꦄꦸꦅꦸꦺꦀꦁ꥛ꦹꦄꦘ

ꦈꦶꦐꦺꦆꦁꦿ꧋ ꦇꦷꦑꦑꦔꦄꦛꦃꦄꦸꦈꦶꦏꦶꦁꦼꦄꦈꦋꦐꦤꦶꦼꦑꦇ꧌ ꦑꦇꦌꦈꦇꦷꦁꦌꦁꦧꦉꦏꦣꦶ

ꦺꦀꦻꦈꦾꦺꦀꦻꦈꦾꦀꦁꦀꦶꦇꦶꦾꦆꦷꦆꦷꦊꦙꦶꦀꦷꦼꦺꦐꦻꦀꦶꦼꦑꦷ᯻ꦑꦍꦁꦠꦈ꧋ ꦏꦸꦉꦁꦄꦉ꥚ꦹꦈꦶꦾ

ꦐꦷꦁꦷꦺꦊꦡꦁꦔꦄꦛꦃꦺꦁꦀꦸꦐꦅꦶꦀꦸꦃꦶꦊꦞꦺꦄꦉꦁꦙꦶꦀꦷꦼꦺꦐꦻ꧌

ꦺꦄꦻꦏꦞꦸꦆꦷꦽꦏꦶꦁꦼꦄ꧕ꦛꦉꦆ꥛ꦹꦉꦶꦇꦝꦁꦔꦉꦺꦆꦘꦻꦏꦸꦁꦶꦄꦇꦶꦈꦶꦇꦤꦷꦓꦕꦏꦕꦏꦞꦈꦸꦌꦸꦅꦙꦶꦼꦀꦄꦛ

ꦃꦌꦈ꧌

ꦺꦍꦁꦧꦁꦚꦶꦇꦷꦅꦸꦉꦸꦽꦇꦷꦅꦸꦉꦸꦽꦺꦀꦻꦃꦏꦶꦐꦸꦁꦄꦔꦺꦄꦄꦷꦏꦌꦸꦈꦁꦕꦶꦼꦺꦆꦺꦄꦕꦻꦺꦉꦻꦐꦶ꧋

ꦈꦸꦃꦸꦼꦆꦁꦜꦹꦃꦸꦼꦓꦏꦸꦼꦑꦄꦉꦙꦅꦶꦺꦄꦃꦶꦀꦶꦼꦊꦝꦍꦸꦁꦶꦼꦌꦏꦁꦿ꧋

ARTIKEL MAWI AKSARA JAWABesut

Nuwun sewu sedulur Panganggo:WONGEDHEWEX, kangge nyerat artikel mawi aksara Jawa menika sae kemawon, ananging dereng ting wikipedia menika dereng saged sedaya dipun serat mawi akasara Jawa. Nyuwun kawigatosanipun.

Panjenengan saged nyerat usulan wonten KOPI. Nuwun  SIGIT   rembugan 8 Mei 2012 02.55 (UTC)