Reca

(Kaelih saka Patung)

Reca utawi patung inggih punika wewujudan tiron wujud manungsa lan kéwan ingkang cara damelipun kanthi dipunpahat,dicor lan dipunbobok.[1] Pangertosan punika dhedhasar tarjemahan saking sculpture pahatan amargi pamatung jaman rumiyin kathahipun ngginakaken teknik mahat.[1] Ing wekdal sapunika seni reca ugi dipunsebat plastic art, inggih punika seni plastis utawi seni wewujudan, maksudipun wewujudan ingkang éndah.[1] Reca minangka seni plastis gadhah teges ingkang jembar, amargi boten namung wujud manungsa utawi kéwan kemawon, nanging wujud menapa kemawon ugi saged dipunsebat reca, syaratipun kedah gadhah unsur kaendahan.[1] Wonten ugi ingkang negesi, bilih reca inggih punika karya tigang dhimènsi ingkang dipundamel kanthi teknik tartemtu.[2] Reca minangka karya seni sampun wonten wiwit manungsa. Ing jaman prasajarah, ugi ing jaman Mesir Kina, Yunani Kina, lan karajan Hindhu Buda.[1] Kathahipun reca dipundamel saking watu utawi kajeng.[1] Reca punika wonten ingkang ageng lan wonten ugi ingkang alit lan kathahipun gadhah sipat religius lan dipun-ginakaken kanggé kabutuhan adat. Nanging wonten ugi ingkang gadhah mangfaat minangka rerenggan.[1] Reca ing jaman samangke dipundamel saking manéka warni bahan lan gadhah sipat estetis (éndah wujudipun).[1]

Patung David riptaanipun Michelangelo, salah satunggalipun karya patung ingkang misuwur

Cathetan suku

besut
  1. a b c d e f g h [Sugiyanto, S.Pd. dkk. 2004. Kesenian untuk SMP kelas VII. Jakarta:Erlangga; kaca 27]
  2. Seni Patung Kontemporer Indonesia[pranala mati permanèn] dipunundhuh tanggal 16 Agustus 2011)

Pranala njawi

besut