Pecel Madhiun

Pecel Madiun iku isiné molah-malih manut wektu. Yèn ésuk, isiné racaké paling sethithik. Lha yèn pecel bengi, isiné luwih pepak. Pecel madiun béda karo pecel peceng ing kutha liya. pecel madiun duwé ciri khas ya iku sak liyané srundeng, ana kering tempe ugi.

Pecel ing Surabaya
Bakul sega pecel ing Madhiun

Biasane, pecel isiné sayur sing digodhog: bayem, capar, kacang lanjar, lamtoro, kemangi, kembang turi. Bumbune bumbu kacang (ana sing pedhes, ana sing ora). Sok-sok ditambahi srundeng. Sing mesti ditambahi peyek kacang, utawa peyek teri, utawa lempeng (krupuk puli).

Pecel bengi isiné kaya mau nanging ditambah empal utawa bisa (usus) goreng.