Pedhut utawi ingkang saged dipunartosaken minangka uwab toya ingkang kadadosan wonten ing celak kaliyan siti kondensasi kawontenan makaten asring memper kaliyan mega. Tumrap kadadosan punika amarga kawontenan hawa asrep ndadosaken uwab toya dados kondensasi ugi kadar kalembaban celak 100%.

Pedhut ing Tower Bridge, London

Jinising pedhut:

  • pedhut adveksi
  • pedhut angin
  • pedhut teles
  • pedhut es
  • pedhut lembah
  • pedhut radiasi
  • pedhut uwab
  • pedhut hawa tropis

Gladri

besut