Pelaminan

Pelaminan iku bisa diarti'ake singgahsana kusus kanggo nyandingake penganten ing upacara pengantenan utawa ing acara kenduren pengantenan. Pelaminan uga bisa diarti'ake pernikahan utawa nikah.

Gaya pelaminan adat Jawi

Singgahsana raja sadinaBesut

Ing acara pengantenan, pelaminan iki dadi titik perhatian utama amarga ana pasangan penganten anyar sing disandingake ing kana. Pelaminan didisain lan dihias kusus racaké déning pemaes. Ana kursi utama sing diselehake ing tengah-tengah kanggo mempelai, ing sisih tengen lan kiwe uga disedhiani kursi kusus kanggo wong tuwané manten kakung uga manten putri.

Posisi manten lan wong tuwaBesut

Manten kakung ing sisih tengene manten putri, lan wong tuwané manten putri ing sisih tengene manten kakung. Wong tuwané manten kakung ing sisih kiwane manten putri.
Yèn ing upacara ngunduh mantu, posisi pasanganten tetep ning wong tuwané manten kakung posisiné ing sisih tengen putrane lan wong tuwa manten putri ing sisih kiwane putrine.