Pembelajaran kooperatif

Pembelajaran kooperatif utawa cooperative learning iku kumpulan strategi mulang kang digawe kanggo nyinaoni cara kerja bebarengan lan sesambungan karo siswa siji lan sijiné.[1] Ancas pembelajaran cooperative saora-orane dumadi saka telung ancas pembelajaran, ya iku asilé sinau akademik, panampa marang prabedan, lan pangrembakaning katrampilan sosial.[2]

Cara iki dhedhasar téori pembelajaran saka Vygotsky (1978, 1986) kang ngepenaké ing sesambungan sosial minangka tata cara kanggo nyengkuyung perkembangan kognitif.[3] Sakliyane iku, cara iki uga disengkuyung dening teori pembelajaran ngolah informasi lan téori pembelajaran kognitif.[4] Cara iki mbiyantu siswa kanggo luwih gampang ngolah informasi kang dijupuk, amarga proses enkoding bakal disengkuyung dening sesambungan kang dumadi ing pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kanthi cara pembelajaran kooperatif dhedhasar téori saka kognitif amarga miturut téori iki sesambungan bisa nyengkuyung proses pembelajaran.

RujukanBesut

  1. Jacobsen, David A.; Eggen, Paul; Kauchak, Donald (2009). Metode-metode pengajaran. Penerbit Pustaka Pelajar. 
  2. Tujuan pembelajaran kooperatif
  3. Eggen, Paul; Kauchak, Donald (2010). Educational Psychology. Pearson Education, Inc.,. 
  4. Gunter, Mary A; Estes, Thomas H. Mintz, Susan L. (2007). Instruction: A Model Approach. Pearson Education, Inc.,.