Pingu iku sawijining acara télévisi bocah-bocah awujud animasi lempung (claymation utawa clay animation). Acara iki nyritakaké Pingu, paraga wujud pinguin sing urip ing tlatah kutub.