PI-PA-LAN-DA iku istilah kanggo ngarani etung-etungan matematika kang paling dhasar ya iku PI tegesé PIng, pa tegesé PAra, LAN tegesé LAN (ya iku tambah) lan DA tegesé SUDA (pangurangan).