Pitulung:Suntingan Prasaja

Katrangan Katulis Katon
bisa dienggo ing sadengah papan
aksara miring ''miring'' miring
Aksara kandel '''kandel''' kandel
kandel lan miring '''''kandel & miring''''' kandel & miring
tanpa aturan wiki <nowiki>tanpa ‘’wiki’’'</nowiki> tanpa ‘’wiki’’
mung bisa dienggo ing larik pisanan
Headings (Sub Judul)

ing maneka warna ukuran

==tingkat 1==
=== tingkat 2===
==== tingkat 3====
===== tingkat 4=====

tingkat 1

tingkat 2

tingkat 3

tingkat 4
Garis bates jejeg

----


Daftar

* siji
* loro
* telu

  • siji
  • loro
  • telu
Daftar urutan

# siji
# loro
# telu

  1. siji
  2. loro
  3. telu
Daftar definisi

&#59:definisi
&#58:perkara siji
&#58:perkara loro

Definisi
perkara siji
perkara loro
Aksara wantah

  aksara lowong (‘’space’’)
  ing wiwitan larik
  agawe
  aksara-aksara wantah

aksara lowong 
ing wiwitan larik 
agawe
aksara-aksara wantah