Planet dalam utawa planit njero, ya iku planit sing parek/ cidek karo serngenge.