Pola iku wujud utawa model sing bisa dienggo kanggo nggawe utawa kango ngasilke suatu utawa péranganing sesuatu.