Prabu Danaraja iku ratu ing negara Lokapala. Uga ajejuluk Prabu Danapati ya Prabu Wisrawana. Sang Prabu putrane Resi Wisrawa lan Dewi Lokati. Patihe ana 2, yaiku Patih Banendra lan Patih Citracapa.