Purwakanthi utawa puisi ya iku tembang utawa ukara kang ora nggenah basané utawa kalimaté. Purwakanthi kang runtut basané jenengé purwakanthi basa, déné yèn ing sastra sinebut purwakanthi sastra. Purwakanthi bisa awujud ukara lumrah, bisa uga ngemot paribasan utawa tembang. Tuladhané:

 • Aja dumèh ora terus kementhus.
 • Wong sabar bakal susah.
 • Mlaku pincang kesandung njomplang.
 • Tulung nuthok
 • Yitna yuwana lena kena.

Purwakanthi miturut wujudé kapérang dadi telu, ya iku:

A.Purwakanthi swaraBesut

Purwakanthi swara ya iku unèn-unèn kang runtut iduné

Tuladha:

 • Gemi setiti ngati-ati
 • Bungah susah iku apesmu
 • Désa mawa cara, negara mawa tata
 • Aku lara paling para

B.Purwakanthi sastraBesut

Purwakanthi sastra ya iku unèn-unèn kang urut sastrané (konsonané)

Tuladha :

 • Cabe cabean terong terongan sekilo 1000
 • Kala kula kelas kalih kula kulak kolang kaling kalih kilo

C.Purwakanthi basa/lumaksitaBesut

Purwakanthi basa/lumaksita ya iku unèn-unèn kang nggilani saka rong gatra. Pungkasané gatra kapisan, dadi wiwitané gatra kapindho.

Tuladha :

 • Jarwa pinter, pinteré satriya ing pringgondani
 • Bayem arda, ardané ngrusak busana
 • Kolik priya, priyagung anjani putra

Uga delengenBesut